Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
Edward Nicz
Według:

Tytuł:
"ARTYŚCI TEATRÓW WARSZAWSKICH. E. Werowska; L. Halpert; N. Kostecka; T. Palczewska; F. Baraniecki; T. Damse; J. Jasiński; I. Koss; M. Pion; J. Majewski; K. Śmiałkowski; B. Kudlicz; L. A. Dmuszewski; A. Żółkowski; L. Panczykowski; Żółkowska; W. Bogusławski; Piasecki; W. Szymanowski; Z. Anczyc; L. Rywacka; Z. Kurpińska; Turczynowicz; J. Ledochowska; A. Wołków; J. Dobrzyńska; I. Werowski; P. Lanckoroński; A. Karasiński; W. Aszperger; J. Damse; Markowski; S. Giżewski."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
550 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Mangup-Kale / Мангуп / Mangup / Мангуп
Autor:
Michał Kluczewski wg Franciszka Wastkowskiego
Według:

Tytuł:
"GÓRA MANGUB-KALE W KRYMIE. (Widok z chaty Chalil-beja.) (2548)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Kraków-Wawel
Autor:
Według:

Tytuł:
"Groby królewskie w Katedrze Krakowskiej na Wawelu."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lublin (Jakubowice Murowane)
Autor:
Edward Nicz wg Franciszka Wastkowskiego
Według:

Tytuł:
"Jakubowice Murowane, pod Lublinem."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-kościoły / Jeremi Wiśniowiecki / Gryzelda Konstancja Wiśniowiecka (zd. Zamoyska)
Autor:
Alojzy Tomaszewski wg własnego rysunku
Według:

Tytuł:
"(Zaślubiny Książęcia Jeremia Wiśniowieckiego, - z Gryzeldą Konstancyją Zamoiską,) (w Archi-katedrze Lwowskiéj, - dnia 1. Grudnia r: 1637.)"
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Zaznacz wszystko