Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
M. Schmidt wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie Józefa Kordysza
Według:

Tytuł:
"DZIEWECZKA UKRAIŃSKA. (Rys. Kostrzewski podług fotografii Kordysza.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Henryk Kübler wg Bronisława Podbielskiego na podstawie Józefa Kordysza
Według:

Tytuł:
"ŻEBRACY UKRAIŃSCY (Rysował Podbielski, z fotografii Kordysza)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Zaznacz wszystko