Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Sandomierz / Miedniki Królewskie / Medininkai
Autor:
1) Marceli Wiśniewski; 2) nieustalony drzeworytnik z drzeworytni B. Puca; obie ryciny wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Dom fundacyi Jana Długosza dla wikaryuszów w Sandomierzu. 485"; [2] "Ruiny zamku Miednickiego, w którym Długosz nauczał dzieci Kazimierza Jagiellończyka. 486"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Wilno
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "GRÓB I OŁTARZ Św. KAZIMIERZA W KATEDRZE WILEŃSKIEJ."; [2] "ZŁOŻENIE ZWŁOK Św. KAZIMIERZA DO TRUMNY. (Dzieło Danckerst'a)."; [3] "CUD WSKRZESZENIA DZIEWECZKI U TRUMNY Św. KAZIMIERZA. (Dzieło Danckerst'a). 1349"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Załucze
Autor:
Wg Władysława Syrokomli
Według:

Tytuł:
"Dom Kondratowicza w Załuczu, według jego własnego szkicu."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Kazimierz Piastuszkiewicz wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ WW. ŚWIĘTYCH w WARSZAWIE. [...] 603"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Lublin
Autor:
Andrzej Zajkowski wg Aleksandra Gierymskiego
Według:

Tytuł:
"KRÓLESTWO W OBRAZACH. Brama krakowska w Lublinie. Rysunek oryginalny A. Gierymskiego. (1595a). Brama żydowska w Lublinie. Rysunek oryginalny A. Gierymskiego. (1595b)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina (kompozycja 7 widoków)
Haslo:
Kamieniec Podolski / Olesko / Warszawa (Wilanów) / Podhorce / Czernelica / Khalenberg / Кам'янець-Подільський / Олесько / Підгірці / Чернелиця
Autor:
Marceli Wiśniewski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"MIEJSCA PAMIĄTKOWE. [...]. 1. Khalenberg. 2. Kamieniec podolski. 3. Olesko. 4. Willanów. 5. Pokucie. 6. Pokój sypialny Sobieskiego w pałacu Willanowskim. 7. Podhorce. 1253"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Nieśwież / Stołpce / Несвиж / Нясвіж / Столбцы / Стоўбцы
Autor:
Kazimierz Piastuszkiewicz wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
Obrazy z pobrzeży Niemna. I [...] "ZAŁUCZE. 973; [2] ZAMEK NIEŚWIEŻSKI. 974; [3] FARA NIEŚWIEŻSKA. 975"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno / św. Jan Kanty
Autor:
Według:

Tytuł:
"Obraz na szkle przeznaczony do kościoła św. Jana w Wilnie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Kołomyja / Коломия / Franciszek Karpiński
Autor:
Według:

Tytuł:
"POMNIK FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO W KOŁOMYI. 582"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły / Julian Bartoszewicz
Autor:
Stanisław Baranowski
Według:

Tytuł:
"Pomnik Juliana Bartoszewicza w koś. Nawiedzenia N. P. w Warszawie, wykonany z marmuru przez Andrzeja Pruszyńskiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Retów (Retowo) / Rietavas
Autor:
Wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
"RETÓW. Posiadłość kks. Ogińskich [...] 1274"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Smolhów / Смольгава / Смольгово
Autor:
Wg Feliksa Brzozowskiego na podstawie Napoleona Ordy
Według:

Tytuł:
"SMOLHÓW, miejsce urodzenia L. Kondratowicza. Według rysunku Napoleona Ordy. [...] 1357"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Kazimierz Piastuszkiewicz wg Feliksa Brzozowskiego
Według:
.
Tytuł:
"Starożytna brama w Wilnie. Rysował z natury F. Brzozowski. [...] (1294)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kowno / Kaunas
Autor:
Antoni Musiałowski wg Michała Elwiro Andriollego
Według:

Tytuł:
""ŚWIĄTYNIA PERKUNA" W KOWNIE. (690)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiśniowa
Autor:
Władysław Bojarski
Według:

Tytuł:
"Tablica pamiątkowa Kołłontaja, w Wiśniowéj. [...]. 1000"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Wilno
Autor:
Wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
"Wilno. - Góra Bekieszowa. Rysował z natury z dodaniem baszty dziś już nieistniejącéj, F. Brzozowski. (1696)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-Wawel
Autor:
Według:

Tytuł:
"ZAMEK NA WAWELU [...] 571"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Gdańsk / Danzig / Zygmunt III Waza
Autor:
Marceli Wiśniewski wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"ZYGMUNT III W GDAŃSKU, W SIERPNIU 1593 R. Rysunek Wojciecha Gersona. [...] 1227"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Zaznacz wszystko