Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Wg Abdona Korzona
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ ŚW. RAFAŁA W WILNIE. (Podług fotografii Korzuna)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Wg Bronisława Podbielskiego na podstawie Abdona Korzona
Według:

Tytuł:
"RATUSZ WILEŃSKI. (Rysował Podbielski z fotografii Korzona)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Zaznacz wszystko