Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw 3 rycin
Haslo:
Typy litewskie / powstanie listopadowe
Autor:
Wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "Jakaś niewiasta z dzieckiem na ręku zabiegła nam drogę...[...]"; [2] "...i odmówił nad nim modlitwę za konających... [...] (Rys. J. Kossak)"; [3] "Co więcej szydził z nich, bo przesadzając to w tę to w owę stronę przez szerokie rowy, igrał sobie z nimi.... [...]."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Podole / Поділля / Juliusz Kossak
Autor:
1) Kazimierz Krzyżanowski; 2) Edward Gorazdowski; obie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "KONIE PODOLSKIE."; [2] "CHATY WIEŚNIACZE NA PODOLU."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy podolskie / Поділля / Juliusz Kossak
Autor:
1) Kazimierz Krzyżanowski; 2) Jan Styfi; obie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "LIRNIK PODOLSKI."; [2] "POGRZEB WIEJSKI."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy podolskie / Поділля / Juliusz Kossak
Autor:
1) Kazimierz Krzyżanowski; 2) F. Backebusch; obie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "PASTUSZKOWIE PRZY DRODZE."; [2] "KRAJOBRAZ PODOLSKI"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy podolskie / Поділля
Autor:
1) Edward Gorazdowski; 2) Kazimierz Krzyżanowski, obie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "POWRÓT Z JARMARKU."; [2] "JARMARK."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy podolskie / Поділля / Juliusz Kossak
Autor:
1) F. Schnage (Sznage); 2) Feliks Zabłocki; obie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "TŁOKA."; [2] "KOROWAJ."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
zestaw 4 rycin
Haslo:
Sianki / Сянки / Adam Sapieha
Autor:
1) i 2) Edward Nicz; 3) P. Dziedzic; 4) Józef Łoskoczyński; wszystkie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "Wyjazd na połoninę i przeprawa przez strumyk górski. 594"; [2] "Odpoczynek na połoninie. 599"; [3] "Niedźwiedź w ostępie. 604"; [4] "Powrót z polowania. 609"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
1000 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-ulice
Autor:
Józef Holewiński wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Aleja Ujazdowska: Powrót z wyścigów konnych. Rysunek Juliusza Kossaka. (1565)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Beresteczko okolice / Берестечко
Autor:
W. Dümler (Dümmler) wg Juliusza Kossaka i Józefa Brodowskiego
Według:

Tytuł:
"BITWA POD BERESTECZKIEM"
Technika:
Litografia na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kircholm / Salaspils
Autor:
Henryk Kübler wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"BITWA POD KIRCHOLMEM. (Skomponował i rysował Juliusz Kossak)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Sokal / Сокаль
Autor:
M. Różański wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Bitwa pod Sokalem. Facsimile ze szkicu Juliusza Kossaka. (1750)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
zestaw 6 rycin
Haslo:
Łęczyca / Boruta
Autor:
Ryciny 1) i 5) Jan Styfi; ryciny 2), 3) i 6) Henryk Kübler, rycina 4) niesygnowana; wszystkie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Boruta" [tytuł artykułu i cyklu rycin]. [1] "... a kiedy biédny kmieć narzekał i płakał, Boruta śmiał się całą gębą. (Pomysł i rysunek Kossaka)."; [2] "W kącie, na bryle złota, siedział sam Boruta, w postaci sowy z iskrzącemi oczyma. (pom. i rys. Kossaka)."; [3] "Boruta w lochu zamku łęczyckiego. (Pomysł i rysunek Kossaka)"; [4] "Uniósł beczkę i wysączył ją gracko. (Pomysł i rysunek Kossaka)."; [5] "Pan młody przerzucił nagle kord z prawéj ręki w lewą i odciął Borucie dwa palce. (Pomysł i rysunek Kossaka)."; [6] "Wróciwszy do swego lochu, leżał na próżnych beczkach, liżąc rękę okaléczoną. (Pomysł i rysunek Kossaka)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krakowskie
Autor:
Andrzej Zajkowski wg monogramisty AT na podstawie Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Bronowanie w Krakowskiém. Podług akwarelli J. Kossaka. (3097)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy podolskie / Поділля
Autor:
Jan Styfi wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"CERKIEW w dzień niedzielny."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy podolskie / Поділля
Autor:
Jan Styfi wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"CERKIEW w dzień niedzielny."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Podole / Поділля / Juliusz Kossak
Autor:
Edward Gorazdowski wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"CHATY WIEŚNIACZE NA PODOLU."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Podole / Поділля / Juliusz Kossak
Autor:
Edward Gorazdowski wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"CHATY WIEŚNIACZE NA PODOLU."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy podolskie
Autor:
Andrzej Zajkowski wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Chrzestna matka. (Obrazek z Podola) Rysunek Juliusza Kossaka. (3577)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy podolskie / Поділля / Juliusz Kossak
Autor:
Feliks Zabłocki wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"DOBRODZIÉJ."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-typy
Autor:
Wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"DOSTAWA WINA WĘGIERSKIEGO DO KLASZTORU W KRAKOWIE. (Rysował z natury Juliusz Kossak.) (2436)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko