Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Wg Abdona Korzona
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ ŚW. RAFAŁA W WILNIE. (Podług fotografii Korzuna)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Edward Francis Finden wg Jana Chruckiego
Według:

Tytuł:
"WIDOK PRZEDMIEŚCIA SNIPISZEK W WILNIE I FIGURA ZBAWICIELA PRZY KOŚCIELE S-go RAFAŁA"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Zaznacz wszystko