Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Bronisław Puc wg Miłosza Kotarbińskiego [na podstawie Jacoba Jordaensa?]
Według:

Tytuł:
"Bachanalja, obraz Jordaensa w galeryi willanowskiéj."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
P. Dziedzic wg Miłosza Kotarbińskiego
Według:

Tytuł:
"Biórko hebanowe z srebrnemi blatami w pokoju zielonym."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-plac Zamkowy
Autor:
Edward Gorazdowski wg Miłosza Kotarbińskiego
Według:

Tytuł:
[Karta tytułowa] Tygodnik Ilustrowany XXX No 354. D. 12-go października r. 1889-go.
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina (kompozycja 4 widoków)
Haslo:
Warszawa
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"OBRAZY Z ŻYWYCH OSÓB, przedstawione w salonie Towarzystwa Muzycznego, w dzień Świętéj Cecylii, patronki muzyki. CHOPIN IMPROWIZUJĄCY W NANTES. Układ Maszyńskiego. APOTEOZA MUZYKI. Układ Ryszkiewicza. Ś-TA CECYLIA, PODŁUG OBRAZU RAFAELA. Układ Owidzkiego. PALESTRYNA I CHÓR ŚPIEWAKÓW. Układ Kotarbińskiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów) / Karol Godfryd de Bouillon de La Tour d'Auvergne
Autor:
Bronisław Puc wg Miłosza Kotarbińskiego
Według:

Tytuł:
"Portret księcia de Bouillon przez Filipa de Champagne w Galeryi Willanowskiéj." [Portret mężczyzny]
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Wilhelm Berg wg Miłosza Kotarbińskiego na podstawie Bernarda Belotto de Canaletto
Według:

Tytuł:
"Widok pałacu Willanowskiego od strony południowéj, z obrazu Canalettego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
St. Ślaski wg Miłosza Kotarbińskiego na podstawie Bernarda Belotto de Canaletto
Według:

Tytuł:
"Widok pałacu Willanowskiego z tarasem ogrodowym, podług obrazu Canalettego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
osiem rycin na jednej karcie
Haslo:
Warszawa
Autor:
Według:

Tytuł:
"ŻYWE OBRAZY NA UROCZYSTOŚĆ Ś-téj CECYLII w Towarzystwie Muzyczném." [1] "BEETHOVEN U MOZARTA. Układ W. Gersona, rys. J. Owidzkiego."; [2] "SZOPEN, IMPROWIZUJĄCY NA TARASIE W NOHANT. Układ i rys. J. Maszyńskiego."; [3] "PALESTRINA, DYRYGUJĄCY CHÓREM WOBEC GOŚCI WENECKICH. Układ i rys. M. Kotarbińskiego."; [4] "ŚMIERĆ MOZARTA. Układ S. Jasieńskiego, rys. J. Owidzkiego."; [5] "BACH W KÓŁKU RODZINNÉM. Układ T. Dowgirda, rys. J. Owidzkiego."; [6] "EPILOG. Układ i rys. J. Ryszkiewicza."; [7] "ŚWIĘTA CECYLIA. Układ i rys. J. Owidzkiego." [8] [Bez tytułu]
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja 7 widoków)
Haslo:
Warszawa
Autor:
Wg Miłosza Kotarbińskiego
Według:

Tytuł:
"Żywe obrazy odsłonione podczas uroczystości św. Cecylii w Towarzystwie muzyczném d. 22-go listopada r. b. Rysunek M. Kotarbińskiego. 1) Św. Cecylia, układ J. Owidzkiego. - 2) Palestrina dyrygujący chórem w obec gości weneckich, układ M. Kotarbińskiego. - 3) Bach w kółku rodzinném, układ T. Dowgirda. - 4) Beethoven u Mozarta, układ W. Gersona. - 5) Śmierć Mozarta, układ S. Jasieńskiego. - 6) Szopen improwizujący na tarasie w Nohant, układ J. Maszyńskiego. - 7) Epilog, układ J. Ryszkiewicza. (1679)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
1) i 7) Józef Ryszkiewicz starszy; 2) Miłosz Kotarbiński; 3) Julian Maszyński; 4) Jan Konopacki; 5) Wojciech Gerson; 6) Jan Owidzki; 8) Tadeusz Dowgird
Według:

Tytuł:
"Żywe obrazy wystawione w d. 21-ym b. m., w Teatrze Wielkim. 1) "Wiosenka," układu J. Ryszkiewicza. 2) "Sobótka," układu M. Kotarbińskiego. 3) "Wesele," układu J. Maszyńskiego. 4) "Pochód z gaikiem," układu J. Konopackiego. 5) "Wieczornice," układu W. Gersona. 6) "Kolęda," układu J. Owidzkiego. 7) "Okrężne," układu J. Ryszkiewicza. 8) "Wianki," układu T. Dowgirda. (2127)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Zaznacz wszystko