Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina (kompozycja 4 widoków)
Haslo:
Berdyczów / Бердичів / Iwankowce / Іванківці
Autor:
Jan Krajewski wg Jana Owidzkiego
Według:

Tytuł:
"1) Pałac Radziwiłłów w Berdyczowie. 2) Pałac w Iwankowcach. 3) Ulica Złota w Berdyczowie. 4) Kościół i klasztorna warownia w Berdyczowie. (3159)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Częstochowa
Autor:
1) Teofil Konarzewski; 2) Jan Krajewski; obie ryciny wg Adriana Głębockiego
Według:

Tytuł:
[1] "Skarbiec na Jasnej Górze w Częstochowie. Zakończenie różańca Chodkiewicza. (2738)"; [2] "Skarbiec na Jasnej Górze w Częstochowie. - Starożytny pas. (2739)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
pięć rycin na jednej karcie
Haslo:
Starokonstantynów / Kisiele / Rzęśniówka / Старокостянтинів / Решнівка
Autor:
Jan Krajewski wg Jana Owidzkiego
Według:

Tytuł:
[1] "Zamek w Staro-Konstantynowie."; [2] "Fara w Staro-Konstantynowie."; [3] "Kisiele, wieś J. I. Kraszewskiego."; [4] "Wnętrze chałupy w Wrześniówce."; [5] "Widok chałupy w Wrześniówce. (3158)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilejka (rzeka) / Вільня / Vilnia lub Vilnelė
Autor:
Jan Krajewski wg Franciszka Wastkowskiego
Według:

Tytuł:
"Brzegi Wilejki. Podług fotografii rysował Wastkowski. 92"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Jan Krajewski wg Franciszka Wastkowskiego
Według:

Tytuł:
"Były klasztor księży Benonów w Warszawie. (3166)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina (kompozycja 2 widoków)
Haslo:
Brahiłow (Brajłów) / Miropol / Браїлів / Миропіль
Autor:
Jan Krajewski wg Włodzimierza Zamarajewa
Według:

Tytuł:
"Część miasta Brahyłowa w gubernii podolskiéj. - Pałac hr. Czapskich w Miropolu, w gubernii wołyńskiéj, od strony miasteczka. Rysował na miejscu W. Zamar. (1455)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Jan Krajewski wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"CZYTELNICY DZIENNIKÓW W WARSZAWIE. (2638)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Jan Krajewski wg Henryka Piątkowskiego
Według:

Tytuł:
"Dworek ekonomski na Ukrainie. Szkic H. Piątkowskiego. (2934)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krynica
Autor:
Jan Krajewski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Grobowiec w Krupem. [...] (194)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Iwonicz-Zdrój
Autor:
Jan Krajewski wg Juliana Cieszkowskiego
Według:

Tytuł:
"IWONICZ. Altana nad zdrojem. [1894]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krzeszów / Grüssau
Autor:
Jan Krajewski wg Bronislawa Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Klasztor w Krzyżborze (Grüssau), na Dolnym Szlązku. (697)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina (kompozycja 2 widoków)
Haslo:
Tarczek
Autor:
Jan Krajewski
Według:

Tytuł:
"Kościół parafialny w Tarczkach (gub. kielecka). 304"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina (kompozycja 4 widoków)
Haslo:
Połonne / Ostropol / Rzęśniówka / Полонне / Старий Остропіль / Решнівка
Autor:
Jan Krajewski wg Jana Owidzkiego
Według:

Tytuł:
"Kościół po-Jezuicki w Połonném. Starożytna Synagoga w Ostropolu. Widok z przedmieścia w Połonném. Dwór Pruszyńskich w Wrześniówce. (1343)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Jan Krajewski wg Władysława Szernera na podstawie Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Kozak i dziewczyna. Obraz J. Brandta. (3670)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krzemieniec / Кременець
Autor:
Jan Krajewski wg Pauliny Tomaszewicz (?)
Według:

Tytuł:
"Krzemieniec: ulica Szeroka i Liceum. (3203)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Częstochowa
Autor:
Jan Krajewski wg Adriana Głębockiego
Według:

Tytuł:
"Latarnie żelazne zawieszone w kurytarzach klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie. (2962)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
60 zł

Typ:
rycina (kompozycja 7 przedstawień)
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Jan Krajewski wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"Letnie mieszkania dla niemogących płacić drogo mieszkań w Warszawie. (2787)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Łohojsk / Лагойск
Autor:
Jan Krajewski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Łohojsk, posiadłość hr. Oskara Tyszkiewicza. (245)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Aleksandria / Олександрія
Autor:
Jan Krajewski wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
"Most chiński w parku w Aleksandryi. [...] 867"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Malarstwo polskie / Walery Brochocki
Autor:
Jan Krajewski wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"NA LETNIÉM MIESZKANIU. Rysunek oryginalny W. Brochockiego. (682)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Zaznacz wszystko