Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja 6 widoków)
Haslo:
Adam Mickiewicz / Artur Grottger / Stanisław Moniuszko / Zygmunt Krasiński / Fryderyk Chopin / Juliusz Słowacki
Autor:
1) wg Pawła Merwarta; 2) wg Edwarda Trzemeskiego; 3) wg Józefa Ejsmonda; 4) wg Miłosza Kotarbińskiego; 5) i 6) wg Feliksa Brzozowskiego na podstawie Teodora Axentowicza
Według:

Tytuł:
"1) Grób Adama Mickiewicza na Montmorency pod Paryżem, rysował na miejscu P. Merwart. - 2) Grób Artura Grottgera na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, według fotogramu E. Trzemeskiego rysował J. Maszyński. - 3) Grób Stanisława Moniuszki na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, rysował z natury J. Eysmond. - 4) Grób Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze (trumna trzecia, czarna), rysował na miejscu M. Kotarbiński. - 5) Grób Fryderyka Szopena na Pére Lachaise w Paryżu, według szkicu T. Axentowicza rysował F. Brzozowski. - 6) Grób Juliusza Słowackiego na Montmartre w Paryżu, według szkicu T. Axentowicza rysował F. Brzozowski."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
zestaw 2 druków (ilustracji) (kompozycje wielowidokowe)
Haslo:
Warszawa / Ludwik Józef Krasiński
Autor:
Józef Ejsmond
Według:

Tytuł:
[1] "Muzeum przemysłu i rolnictwa w Warszawie. 1. Widok gmachu muzealnego od strony Pragi. - 2. Portret hr. L. Krasińskiego (prezesa Komitetu Muzeum). - 3. Sala odczytowa. - 4. Widok z podwórza od strony wschodniéj. Rysował z natury J. Eysmond. (1620)"; [2] "Wystawa nasion w muzeum przemysłu i rolnictwa. Szkicował J. Eysmond. (1621)"
Technika:
Druki
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
2) Józef Łoskoczyński
Według:

Tytuł:
[1] "Pawilon Ludwika hr. Krasińskiego. (Widok zewnętrzny) 262"; [2] "Wystawa wyższéj szkoły rolniczéj imienia Haliny w Żabikowie pod Poznaniem. 263"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-wystawy / Ludwik Józef Krasiński
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Grzebienie i inne wyroby z rogu. - Zegarmistrzostwo. - Majoliki Radziwiłłowskie. - LUDWIK HR. KRASIŃSKI. Malowana porcelana, hafty, gobeliny, sztuczne antyki i t. p. wyroby z pracowni kobiet. - Stolarstwo i tapicerstwo."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego na podstawie Maksymiliana Fajansa
Według:

Tytuł:
"Inwentarz żywy premiowany na Wystawie Rolniczéj w Warszawie. Podług fotografij M. Fajansa. 1) Drób, hr. Krasińskiego, medal złoty. 2) Owca p. Zygmunta Dangla, medal złoty. 3) Tryk, p. Bertrama, medal złoty. 4) Tryk, p. Skrutkowskiego, medal złoty. 5) Trzoda chlewna, p. Podberezkiego, medal złoty. (2851)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja 3 widoków)
Haslo:
Mały Majnak (Jezioro Majnak)
Autor:
Według:

Tytuł:
"KĄPIELE W LIMANACH. Zakład leczniczy d-rów Chodżasza i Ceceniowskiego. ŁAZIENKI Z WANNAMI, MIESZKANIA, SKŁADY I T. P. - ŁAZIENKI NA JEZIORZE. - PLATFORMA, NA KTÓREJ KĄPIĄ SIĘ CHORZY W MEDALIONACH BŁOTNYCH, ZASTĘPUJAĆYCH WANNY."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego na podstawie Maksymiliana Fajansa
Według:

Tytuł:
"Konie premiowane na Wystawie Rolniczéj w Warszawie. Podług fotografij zdjętych z natury przez M. Fajansa. 1) Atylla, hr. Grabowskiego, medal złoty. 2) Alaryk, Markowskiego, medal srebrny wielki. 3) Liset, Maurycego hr. Potockiego, medal srebrny wielki. 4) Polak, hr. Krasińskiego, medal złoty. 5) Suffolk, hr. Branickiego, medal złoty. 6) Miss Edda, Mysyrowicza, medal srebrny wielki. 7) Pół Perszerówka, hr. Branickiego, medal srebrny wielki. 8) Abdel-Kader, hr. Krasińskiego, medal złoty. (2839)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Warszawa / Ludwik Józef Krasiński
Autor:
Józef Ejsmond
Według:

Tytuł:
"Muzeum przemysłu i rolnictwa w Warszawie. 1. Widok gmachu muzealnego od strony Pragi. - 2. Portret hr. L. Krasińskiego (prezesa Komitetu Muzeum). - 3. Sala odczytowa. - 4. Widok z podwórza od strony wschodniéj. Rysował z natury J. Eysmond. (1620)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Aleksander Malinowski
Według:

Tytuł:
"Pawilon Ludwika hr. Krasińskiego. (Widok wewnętrzny.) 269"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Radziejowice
Autor:
Julian Cegliński
Według:

Tytuł:
"RADZIEJOWICE."
Technika:
Litografia na tincie na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
700 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-Wisła
Autor:
Wg Władysława Podkowińskiego
Według:

Tytuł:
"Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
cztery ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
3) i 4) Andrzej Zajkowski; 4) wraz z Józefem Holewińskim; wszystkie ryciny wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"WYSTAWA ROLNICZA W WARSZAWIE. (Rysunki Ksawerego Pillatiego). [1] Pawilon hr. Ludwika Krasińskiego. (2825) [2] Wejście główne. (2826) [3] Pawilon Warszawskiego Towarzystwa asfaltowego. (2827) [4] Wystawa rolnicza w dniu otwarcia. (2828)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Radziejowice
Autor:
Henryk Filipowicz wg Jana Mieczkowskiego
Według:

Tytuł:
"Zamek w Radziejowicach. (Podług fotografii Mieczkowskiego). [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko