Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw 2 druków (ilustracji) (kompozycje wielowidokowe)
Haslo:
Warszawa / Ludwik Józef Krasiński
Autor:
Józef Ejsmond
Według:

Tytuł:
[1] "Muzeum przemysłu i rolnictwa w Warszawie. 1. Widok gmachu muzealnego od strony Pragi. - 2. Portret hr. L. Krasińskiego (prezesa Komitetu Muzeum). - 3. Sala odczytowa. - 4. Widok z podwórza od strony wschodniéj. Rysował z natury J. Eysmond. (1620)"; [2] "Wystawa nasion w muzeum przemysłu i rolnictwa. Szkicował J. Eysmond. (1621)"
Technika:
Druki
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
2) Józef Łoskoczyński
Według:

Tytuł:
[1] "Pawilon Ludwika hr. Krasińskiego. (Widok zewnętrzny) 262"; [2] "Wystawa wyższéj szkoły rolniczéj imienia Haliny w Żabikowie pod Poznaniem. 263"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-wystawy / Ludwik Józef Krasiński
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Grzebienie i inne wyroby z rogu. - Zegarmistrzostwo. - Majoliki Radziwiłłowskie. - LUDWIK HR. KRASIŃSKI. Malowana porcelana, hafty, gobeliny, sztuczne antyki i t. p. wyroby z pracowni kobiet. - Stolarstwo i tapicerstwo."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Warszawa / Ludwik Józef Krasiński
Autor:
Józef Ejsmond
Według:

Tytuł:
"Muzeum przemysłu i rolnictwa w Warszawie. 1. Widok gmachu muzealnego od strony Pragi. - 2. Portret hr. L. Krasińskiego (prezesa Komitetu Muzeum). - 3. Sala odczytowa. - 4. Widok z podwórza od strony wschodniéj. Rysował z natury J. Eysmond. (1620)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Aleksander Malinowski
Według:

Tytuł:
"Pawilon Ludwika hr. Krasińskiego. (Widok wewnętrzny.) 269"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
cztery ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
3) i 4) Andrzej Zajkowski; 4) wraz z Józefem Holewińskim; wszystkie ryciny wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"WYSTAWA ROLNICZA W WARSZAWIE. (Rysunki Ksawerego Pillatiego). [1] Pawilon hr. Ludwika Krasińskiego. (2825) [2] Wejście główne. (2826) [3] Pawilon Warszawskiego Towarzystwa asfaltowego. (2827) [4] Wystawa rolnicza w dniu otwarcia. (2828)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Zaznacz wszystko