Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto) / Maciej Sarbiewski
Autor:
Paweł Boczkowski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Pomnik M. K. Sarbiewskiego, odsłoniony w d. 5-ym lipca r. b. w kościele po-pijarskim w Warszawie. (1036)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze / Leopold Marcin Otto
Autor:
Aleksander Malinowski wg Jana Kryńskiego na podstawie fotografii Aleksandra Karoli i Maurycego Puscha
Według:

Tytuł:
"POMNIK PASTORA LEOPOLDA MARCINA OTTO na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Rzeźba J. Kryńskiego. Podług fotogr. Karolego i Puscha. Ryt. A. Malinowski. 7668"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto) / Maciej Sarbiewski
Autor:
Paweł Boczkowski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Pomnik Sarbiewskiego, dzieło J. Kryńskiego. [...] (662)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły / Józef Ignacy Kraszewski
Autor:
Edward Nicz
Według:

Tytuł:
"PROJEKT POMNIKA, MAJĄCEGO STANĄĆ W KOŚCIELE Ś. KRZYŻA W WARSZAWIE. RZEŹBA J. KRYŃSKIEGO. 7929"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Zaznacz wszystko