Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa (Bielany)
Autor:
2) Kazimierz Krzyżanowski
Według:

Tytuł:
[1] "Kameduła."; [2] "Kościół XX. Kamedułów na Bielanach."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Podole / Поділля / Juliusz Kossak
Autor:
1) Kazimierz Krzyżanowski; 2) Edward Gorazdowski; obie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "KONIE PODOLSKIE."; [2] "CHATY WIEŚNIACZE NA PODOLU."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy podolskie / Поділля / Juliusz Kossak
Autor:
1) Kazimierz Krzyżanowski; 2) Jan Styfi; obie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "LIRNIK PODOLSKI."; [2] "POGRZEB WIEJSKI."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
zestaw 4 rycin
Haslo:
Pińsk / Dawidgródek / Petryków / Ochowo / Пінск / Пинск / Давыд-Гарадок / Петрыкаў /
Autor:
1) i 2) Aleksander Regulski; 3) Kazimierz Krzyżanowski; 4) Edward Gorazdowski
Według:

Tytuł:
[1] "MIESZCZANKA Z DAWIDGRÓDKA."'; [2] "WIDOK PIŃSKA ze strony południowéj"; [3] "MIESZCZANKA Z PETRYKOWA."; [4] "KOŚCIÓŁ W OCHOWIE POD PIŃSKIEM."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy podolskie / Поділля / Juliusz Kossak
Autor:
1) Kazimierz Krzyżanowski; 2) F. Backebusch; obie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "PASTUSZKOWIE PRZY DRODZE."; [2] "KRAJOBRAZ PODOLSKI"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy podolskie / Поділля
Autor:
1) Edward Gorazdowski; 2) Kazimierz Krzyżanowski, obie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "POWRÓT Z JARMARKU."; [2] "JARMARK."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-Łazienki
Autor:
1) Franciszek Szymborski; 2) Kazimierz Krzyżanowski; obie ryciny wg Władysława Walkiewicza
Według:

Tytuł:
[1] "TARAS PRZED PAŁACEM Z WIDOKIEM NA STAW WIELKI. 749"; [2] "GALERYA OBRAZÓW. 750"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie Kazimierza Przyszychowskiego
Według:

Tytuł:
"BAŁAGUŁY NADDNIEPRZAŃSCY. (Podług szkicu Przyszychowskiego, rysował Fr. Kostrzewski.) 682"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
zestaw 15 rycin
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
Różni drzeworytnicy wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"Domowe zwyczaje ludu z okolic Wiłkomiérza. (Z rysunkami Gersona)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe o
Pełny opis i większe skany/more details
900 zł

Typ:
zestaw 7 rycin
Haslo:
Gdańsk / Danzig / Wisła / Motława
Autor:
Jan Styfi; Monogramista KK; Kazimierz Krzyżanowski; Aleksander Regulski; wszystkie ryciny wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"FLIS Nr I. Wstęp."; "FLIS Nr. II. Obfitość polskiej ziemi ..."; "FLIS Nr. III. Początek żeglugi ..."; "FLIS Nr. IV. Uczta ..."; "FLIS Nr. V. Gdańsk ..."; " FLIS Nr. VI. Powrót ..."; "FLIS Nr. VII. Powrót ..."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
500 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-szkolnictwo
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski wg Franciszka Tegazzo
Według:

Tytuł:
"GABINET WZORÓW GIPSOWYCH W WARSZAWIE. (Rysował z natury Tegazzo)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy podolskie / Поділля
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"JARMARK."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Powstanie styczniowe / Artur Grottger
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski wg Karola Młodnickiego na podstawie Artura Grottgera
Według:

Tytuł:
"Karta tytułowa "Wojny" ś. p. Artura Grottgera. 129"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa / Wiślica / Kazimierz III Wielki
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski
Według:

Tytuł:
"Kazimierz Wielki obdarza naród polski pierwszą księgą praw. (Podług fresca Markoniego w towarzystwie kredyt. w Warszawie). [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Podole / Поділля
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"KONIE PODOLSKIE."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Podole / Поділля
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"KONIE PODOLSKIE."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ OO. REFORMATÓW W WARSZAWIE. (Rysował z natury Kozarski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ OO. REFORMATÓW W WARSZAWIE. (Rysował z natury Kozarski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy podolskie / Поділля
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"LIRNIK PODOLSKI."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Powstanie styczniowe / Artur Grottger
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski wg Artura Grottgera
Według:

Tytuł:
"Losowanie do wojska. (Rysunek Artura Grotgera [...])."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Zaznacz wszystko