Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw 6 rycin
Haslo:
Warszawa-szkolnictwo
Autor:
Wg Leona Dembowskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Medal na pamiątkę założenia królewsko-warszawskiego Uniwersytetu."; [2] "Widok pałacu Kazimierowskiego przed jego restauracyą, oraz pawilonów, na użytek Uniwersytetu królewsko-warszawskiego zajętych."; [3] "Uniwersytet królewsko-warszawski."; [4] "Pawilon Uniwersytetu królewsko-warszawskiego sztuk pięknych."; [5] "Ozdoby mundurowe Członków królewsko-warszawskiego Uniwersytetu."; [6] "Oznaki dla Członków duchownych królewsko-warszawskiego Uniwersytetu."
Technika:
Litografie
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Typ:
dwie ryciny na obu stronach karty
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
1) P. Dziedzic wg Ludomira Dymitrowicza; 2) J. Staszkowski wg Ludomira Dymitrowicza
Według:

Tytuł:
[1] "Pomnik grobowy Stanisława hr. Potockiego z żoną z domu Księż. Lubomirską, w Willanowie."; [2] "Budynek wodociągowy nad Łachą w Willanowie."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Humań (Zofiówka) / Умань
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Wodotrysk w Zofijówce na jeziorze"; [2] "Złamana kolumna w Zofjówce. [...]."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
zestaw 2 rycin (kompozycje po 9 widoków)
Haslo:
Humań (Zofiówka) / Умань
Autor:
Gustaw Hähle wg Franciszka Wastkowskiego
Według:

Tytuł:
[1] "ZOFIOWKA [...] (2341)"; [2] "ZOFIÓWKA [...] (2342)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"Bydło rassy hollenderskiéj i Shorthorn, premiowane na Wystawie Rolniczéj w Warszawie. 1) Krowa p. Czarnowskiego, medal srebrny. - 2) Krowa Art. hr. Potockiego, medal złoty. - 3) Jałówka p. Skrutkowskiego, medal złoty. - 4) Jałówka krzyżowana Shorthorn z krową rassy litewskiéj, p. Podbereskiego, medal srebrny Moskiewskiego Towarzystwa Rolniczego. 5) Byk p. Ciechanowskiego, medal srebrny. - 6) P. Wernera krowa hollenderska, medal złoty. (2834)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina (kompozycja 2 widoków)
Haslo:
Humań / Умань
Autor:
Michał Kluczewski wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"HUMAŃ. Widok klasztoru po-Bazyliańskiego i kościoła katolickiego pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Maryi. (2302)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Paniowce / Панівці
Autor:
Według:

Tytuł:
"Kaplica luterska w Paniowcach, wzniesiona w końcu XVI wieku (5549)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-Wawel / Włodzimierz Potocki
Autor:
Według:

Tytuł:
[Katedra - pomnik Włodzimierza Potockiego]
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa
Autor:
Według:

Tytuł:
"KOMITET TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO. LUDWIK GÓRSKI. ALEKSANDER OSTROWSKI. WŁODZIMIERZ BIESIEKIERSKI. ZYGMUNT GLOGER. ANTONI RULIKOWSKI. WŁODZIMIERZ KS. CZETWERTYŃSKI. BOLESŁAW GOŁEMBOWSKI. TADEUSZ KOWALSKI. ONUFRY SKARZYŃSKI. FELIKS NIEMOJEWSKI. STANISŁAW SKARŻYŃSKI. ANTONI OSTROWSKI. JAN ŚLIWIŃSKI. ZYGMUNT PŁONCZYŃSKI. KAROL SOSNOWSKI. LEON DMOCHOWSKI. STANISŁAW BONIECKI. RODRYK HR. POTOCKI. AUGUST WIELOWIEJSKI. WIKTOR GAWROŃSKI. ALEKSANDER KŁOBUKOWSKI. TADEUSZ WYGANOWSKI."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego na podstawie Maksymiliana Fajansa
Według:

Tytuł:
"Konie premiowane na Wystawie Rolniczéj w Warszawie. Podług fotografij zdjętych z natury przez M. Fajansa. 1) Atylla, hr. Grabowskiego, medal złoty. 2) Alaryk, Markowskiego, medal srebrny wielki. 3) Liset, Maurycego hr. Potockiego, medal srebrny wielki. 4) Polak, hr. Krasińskiego, medal złoty. 5) Suffolk, hr. Branickiego, medal złoty. 6) Miss Edda, Mysyrowicza, medal srebrny wielki. 7) Pół Perszerówka, hr. Branickiego, medal srebrny wielki. 8) Abdel-Kader, hr. Krasińskiego, medal złoty. (2839)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Połtawa / Полтава
Autor:
Wg Józefa Chmielewskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W POŁTAWIE. Podług fotografii Chmielewskiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Krzeszowice
Autor:
Feliks Zwierzchowski
Według:

Tytuł:
"Krzeszowice - Fragment Pałacu Potockich - Państw. Dom Młodzieży"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Krzeszowice
Autor:
Feliks Zwierzchowski
Według:

Tytuł:
"Krzeszowice - Pałac Potockich - Państwowy Dom Młodzieży"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Krzeszowice
Autor:
Feliks Zwierzchowski
Według:

Tytuł:
"Krzeszowice - Pałac Potockich - Państwowy Dom Młodzieży"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Krzeszowice
Autor:
Feliks Zwierzchowski
Według:

Tytuł:
"Krzeszowice - Pałac Potockich - Państwowy Dom Młodzieży"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Krzeszowice
Autor:
Feliks Zwierzchowski
Według:

Tytuł:
"Krzeszowice - Pałac Potockich - Państwowy Dom Młodzieży"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Humań (Zofiówka) / Умань
Autor:
Auguste François Alés wg własnego rysunku
Według:

Tytuł:
"Le Jardin de Sofiiowka en Ukraine"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków
Autor:
Wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"OTWARCIE AKADEMII NAUK W KRAKOWIE. Rysował z natury Juliusz Kossak. (2478)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-varia
Autor:
Wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"OTWARCIE AKADEMII NAUK W KRAKOWIE. Rysował z natury Juliusz Kossak. (2478)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krzeszowice
Autor:
Piotr Dyamentowski
Według:

Tytuł:
"PAŁAC W KRZESZOWICACH. (2549)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Zaznacz wszystko