Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw 6 rycin
Haslo:
Warszawa-szkolnictwo
Autor:
Wg Leona Dembowskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Medal na pamiątkę założenia królewsko-warszawskiego Uniwersytetu."; [2] "Widok pałacu Kazimierowskiego przed jego restauracyą, oraz pawilonów, na użytek Uniwersytetu królewsko-warszawskiego zajętych."; [3] "Uniwersytet królewsko-warszawski."; [4] "Pawilon Uniwersytetu królewsko-warszawskiego sztuk pięknych."; [5] "Ozdoby mundurowe Członków królewsko-warszawskiego Uniwersytetu."; [6] "Oznaki dla Członków duchownych królewsko-warszawskiego Uniwersytetu."
Technika:
Litografie
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Typ:
dwie ryciny na obu stronach karty
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
1) P. Dziedzic wg Ludomira Dymitrowicza; 2) J. Staszkowski wg Ludomira Dymitrowicza
Według:

Tytuł:
[1] "Pomnik grobowy Stanisława hr. Potockiego z żoną z domu Księż. Lubomirską, w Willanowie."; [2] "Budynek wodociągowy nad Łachą w Willanowie."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Humań (Zofiówka) / Умань
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Wodotrysk w Zofijówce na jeziorze"; [2] "Złamana kolumna w Zofjówce. [...]."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
zestaw 2 rycin (kompozycje po 9 widoków)
Haslo:
Humań (Zofiówka) / Умань
Autor:
Gustaw Hähle wg Franciszka Wastkowskiego
Według:

Tytuł:
[1] "ZOFIOWKA [...] (2341)"; [2] "ZOFIÓWKA [...] (2342)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Zaznacz wszystko