Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw 8 rycin na 3 kartach
Haslo:
Zielonki / Kraków-powiat
Autor:
Stanisław Holc (1; 8); Feliks Zabłocki (2; 6); Bronisław Puc (3); Andrzej Zajkowski (7); wszystkie ryciny wg Oskara Kolberga
Według:

Tytuł:
1) "Dom we wsi Zielonki pod Krakowem"; 2) "Młyn-skrobacz pod Krakowem. (1573-74)"; 3) "Wiejska zagroda pod Krakowem."; 4) "Stodoła pod Krakowem."; 5) "Chata pod Krakowem."; 6) "Wnętrze chaty krakowskiéj. (1575-78)"; 7) "Sposób wiązania chustek pod Krakowem."; 8) "Zapust. (1579-80)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Bronisław Puc wg Kazimierza Waroczewskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Dwie głowy apostołów z wieczerzy Pańskiéj Leonarda da Vinci."; [2] "Głowa apostoła z obrazu wieczerzy Pańskiéj Leonarda da Vinci."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Jakubowice
Autor:
1) Aleksander Regulski wg Marcina Olszyńskiego; 2) Bronisław Puc wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
1) "DWÓR w JAKUBOWICACH. (Rysował M. Olszyński; drzeworyt A. Regulskiego.)"; 2) "WNĘTRZE SALI w JAKUBOWICACH. (Rysował W. Gerson; drzeworyt A. Regulskiego.)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
380 zł

Typ:
zestaw 4 rycin na dwóch kartach
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Bronisław Puc wg Ludomira Dymitrowicza
Według:

Tytuł:
[1] "FABRYKA WARSZAWSKA PAPIEROSÓW, TYTONIU I TABAKI POD FIRMĄ "LAFERME". (2107); [2] "GŁÓWNA SALA, GDZIE WYRABIANE SĄ PAPIEROSY."; [3] "WIDOK SORTOWNI I SAL, GDZIE ROBIONE SĄ PAPIEROSY."; [4] "SORTOWANIE I KRAJANIE LIŚCI TYTÓNIOWYCH. (2109-10)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
500 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-targi
Autor:
Bronisław Puc wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Targi warszawskie: Za Żelazną Bramą."; [2] "Targi warszawskie: Na Szerokim Dunaju. (1957-58)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Smoleń / Zawiercie (Skarżyce)
Autor:
1) Bronisław Puc; 2) Jan Styfi; obie ryciny wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
[1] "ZWALISKA ZAMKU W SMOLENIU. (Rysował z natury Podbielski.)"; [2] "SKAŁA ZWANA OKIENNIK. (Rysował z z natury Podbielski)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
380 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Bronisław Puc wg Miłosza Kotarbińskiego [na podstawie Jacoba Jordaensa?]
Według:

Tytuł:
"Bachanalja, obraz Jordaensa w galeryi willanowskiéj."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-plac Zamkowy
Autor:
Bronisław Puc wg J. C. [Juliana Cieszkowskiego] na podstawie Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"BRAMA KRAKOWSKA w WARSZAWIE."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Niewiaża / Nevėžis / Czerwony Dwór / Raudondvaris
Autor:
Bronisław Puc wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"Dolina Niewiaży pod Czerwonym Dworem."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa
Autor:
Bronisław Puc (?) wg Juliana Izerta
Według:

Tytuł:
"Domek żelazny na Zjeździe w Warszawie. [...]. (Podług fotografji Juljana Izerta)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Kazimierz)
Autor:
Bronisław Puc wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Według:

Tytuł:
"Domy na Kazimierzu. (Rysował z natury A. Gryglewski). (1741)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Bronisław Puc według (?) na podstawie Leopolda Horowitza
Według:

Tytuł:
"Druciarze. Kopia z obrazu Horowitza, z Wystawy Obrazów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. (1961)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Bronisław Puc wg Ludomira Dymitrowicza
Według:

Tytuł:
"FABRYKA WARSZAWSKA PAPIEROSÓW, TYTONIU I TABAKI POD FIRMĄ "LAFERME". (2107)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Solec) / Wisła
Autor:
Bronisław Puc wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"FLISY PRZY MAGAZYNIE SOLNYM W WARSZAWIE NA SOLCU. 638"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-typy
Autor:
Drzeworytnia Richard Brend'amour na podstawie fotografii Victora Angerera obrazu Hipolita Lipińskiego
Według:

Tytuł:
"Fronleichnamsprozession in Krakau. Gemälde von Hippolyt Lipinski. Nach einer Photographie von Victor Angerer in Wien."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Bronisław Puc wg Feliksa Sypniewskiego
Według:

Tytuł:
"GRAJEK. (Układ i rysunek F. Sypniewskiego.) (1537)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kielce
Autor:
Bronisław Puc wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"[KIELCE.] III. Kollegiata, front. (1646-48)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Kielce
Autor:
1) Andrzej Zajkowski; 2) Stanisław Holc; 3) Bronisław Puc; wszystkie ryciny wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"KIELCE. I. Ratusz i rynek. II. Kollegiata i dzwonnica. III. Kollegiata, front. (1646-48)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina (kompozycja 8 widoków)
Haslo:
Nowa Słupia (Święty Krzyż / Łysa Góra)
Autor:
Bronisław Puc wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"KLASZTOR NA ŁYSÉJ GÓRZE. Wnętrze kościoła. Figura kamienna pod górą. Kaplica. Widoki gór Święto-Krzyzkich. Front kościoła. Stacya. Furta klasztorna. (967)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
1) Bronisław Puc wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Konsekracya kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Warszawie. 1) Wejście J. E. ks. Arcybiskupa Popiela do nowéj świątyni. - Kazanie ks. Seroczyńskiego. 2) Widok kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła od ulicy Nowogrodzkiéj."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko