Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Sokal / Сокаль
Autor:
M. Różański wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Bitwa pod Sokalem. Facsimile ze szkicu Juliusza Kossaka. (1750)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-fortyfikacje
Autor:
M. Różański (Drzeworytnia Jana Styfiego i Andrzeja Zajkowskiego w Warszawie)
Według:

Tytuł:
"Brama Floryańska."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Chęciny
Autor:
M. Różański wg Aleksandra Gierymskiego
Według:

Tytuł:
"CHĘCINY. Rysunek oryginalny Aleksandra Gierymskiego. (2010)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Bystrzyca Kłodzka / Habelschwerdt
Autor:
M. Różański wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Jarmark w Haberswelde. Rysunek z akwareli Juliusza Kossaka. (2865)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Wisła
Autor:
M. Różański i Paweł Boczkowski wg Czesława Jankowskiego
Według:

Tytuł:
"Obchód "Wianków" w Warszawie. Rysował C. Jankowski. (143)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Praga)
Autor:
M. Różański wg Alfreda Kowalskiego (Wierusz-Kowalskiego)
Według:

Tytuł:
"Obrazek na Pradze. Podług własnego obrazu, rysował Alfred Kowalski. (103)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Olsztyn / Kacper Karliński
Autor:
Andrzej Zajkowski i M. Różański wg Kazimierza Alchimowicza
Według:

Tytuł:
"Obrona Olsztyna przez Karlińskiego. Kopia obrazu Alchimowicza. [...] (44)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-Wawel
Autor:
M. Różański wg Władysława Szernera
Według:

Tytuł:
"Pod Wawelem. Rysunek oryginalny Władysława Szernera. (1812)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-szkolnictwo / Jan III Sobieski
Autor:
M. Różański
Według:

Tytuł:
"POMNIK JANA SOBIESKIEGO. Podług odlewu znajdującego się w gabinecie gipsów w Warszawie. [...] (182)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-straż pożarna
Autor:
Józef Łoskoczyński i M. Różański wg Czesława Jankowskiego
Według:

Tytuł:
"POŻAR TEATRU ROZMAITOŚCI W WARSZAWIE. (WIDOK WEWNĘTRZNY). Rysował C. Jankowski. (138)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krupe
Autor:
M. Różański
Według:

Tytuł:
"Ruiny zamku w Krupem [...] (191)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lublin
Autor:
M. Różański wg Aleksandra Gierymskiego
Według:

Tytuł:
"Targ w Lublinie. Rysunek oryginalny A. Gierymskiego. (1581)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-ulice
Autor:
M. Różański wg Czesława Jankowskiego
Według:

Tytuł:
"Ulica zwana Maryensztad w Warszawie. Rysunek oryginalny C. Jankowskiego. (209)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Ojców
Autor:
M. Różański wg Tyburcjusza (Tyburcego) Chodźki
Według:

Tytuł:
"Widok Ojcowa. (Z albumu widoków T. Chodźki.) (124)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina (kompozycja 3 widoków)
Haslo:
Warszawa-Wisła
Autor:
M. Różański i Paweł Boczkowski wg Czesława Jankowskiego
Według:

Tytuł:
"Wioślarze nad Wisłą. Rysował Czesław B. Jankowski. (1042)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
230 zł

Typ:
zestaw 6 rycin na 2 kartach
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
1) i 5) Józef Łoskoczyński; 4) M. Różański; ryciny 1) i 2) wg Stanisława Witkiewicza; 3)-6) wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
["WYSTAWA INWENTARZA NA PLACU UJAZDOWSKIM. (Rysunki S. Witkiewicza i J. Konopackiego)."]
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Warszawa-targi
Autor:
M. Różański wg Edmunda Perle (Perl)
Według:

Tytuł:
"Z warszawskiego jarmarku na wełnę. Rysował E. Perle. (140)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Zaznacz wszystko