Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina (kompozycja 4 widoków)
Haslo:
Berdyczów / Бердичів / Iwankowce / Іванківці
Autor:
Jan Krajewski wg Jana Owidzkiego
Według:

Tytuł:
"1) Pałac Radziwiłłów w Berdyczowie. 2) Pałac w Iwankowcach. 3) Ulica Złota w Berdyczowie. 4) Kościół i klasztorna warownia w Berdyczowie. (3159)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Nieśwież / Несвиж / Нясвіж
Autor:
Aleksander Malinowski albo Antoni Musiałowski wg Władysława Gumińskiego
Według:

Tytuł:
"Dzwonnica w Nieświeżu, budowana w 1593 r. przy kościele farnym. Fundacya Radziwiłłowska. Rysował na miejscu Wład. Gumiński. 994"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina (kompozycja 9 widoków)
Haslo:
Nieśwież / Несвиж / Нясвіж
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Władysława Gumińskiego
Według:

Tytuł:
"Widoki Nieświeża. Rysował z natury Władysław Gumiński [...]."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Nieśwież / Несвиж / Нясвіж
Autor:
Według:

Tytuł:
"WIZERUNEK NAJŚWIĘTSZÉJ MARYI PANNY. znaleziony przez Jana III podczas wyprawy wiedeńskiéj. (1027)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-ogrody
Autor:
Aleksander Malinowski wg Stanisława Masłowskiego
Według:

Tytuł:
"W OGRODZIE FRASCATI W WARSZAWIE. RYSUNEK S. MASŁOWSKIEGO. 8033"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Biała Podlaska
Autor:
Według:

Tytuł:
"ZAMEK RADZIWIŁŁOWSKI, DZIŚ NIEISTNIEJĄCY, W BIAŁÉJ. 7455"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Szydłowiec
Autor:
Zygmunt Acedański
Według:

Tytuł:
"Zamek w Szydłowcu"
Technika:
Linoryt dwubarwny
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno (Zwierzyniec)
Autor:
Edward Nicz wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"Zwierzyniec, w okolicach Wilna, dawniéj własność ks. ks. Radziwiłłów."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno (Zwierzyniec)
Autor:
L. Niemczyński wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
"Zwierzyniec. [...] 743"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko