Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Katastrofa w fabryce Lilpop Rau i Loewenstein przy ulicy Nowowielkiéj w Warszawie, dnia 4 b. m. Rysował na miejscu Podbielski. 533"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Bronisław Puc wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"Kratownice mostu na Bugu na warsztacie w zakładach fabrycznych Lilpop'a, Rau'a i Spółki na Solcu w Warszawie. (1184)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Franciszek Szymborski wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Odstawa wagonów z fabryki Lilpop'a i Rau'a do stacyi drogi żelaznéj Warszawsko-Petersburgskiéj (Aleja Jerozolimska). (1855)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Przeprowadzenie wagonu pocztowego z fabryki Lilpop, Rau et Comp. na Solcu w Warszawie na kolej warszawsko-petersburgską. (Podług fotografii Brandla)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"Widok rumowisk po wybuchu kotła w fabryce żelaznej Lilpopa, Rau'a i Loewensteina, na rogu Książęcéj i Smolnéj w Warszawie. RYSOWAŁ Z NATURY K. PILLATI."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego na podstawie fotografii Jana Mieczkowskiego
Według:

Tytuł:
"Wybuch kotła w fabryce Lilpop, Rau i Loewenstein przy ulicy Czerniakowskiéj. Wedlug umyślnie zdjętéj dla "Tygodnika" fotografii Jana Mieczkowskiego rysował Ksawery Pillati. (2803)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Wg Włodzimierza Zamarajewa
Według:

Tytuł:
"WYSTAWA INWENTARZA W WARSZAWIE. Rys. W. Zamarajew, rytowano w drzeworytni "Kłosów". Widok ogólny placu wystawy i orkiestry. Wejście na wystawę. Pawilon główny. Pawilon Lilpopa i Raua."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Wg Czesława Jankowskiego
Według:

Tytuł:
"WYSTAWA ROLNICZO-PRZEMYSŁOWA W WARSZAWIE. II. 1. Pawilony Rudzkiego, Krzykowskiego i kląb egzotycznych kwiatów z Wilanowa. 2. Remiza Spółki Lilpop Rau i Löwenstein, oraz Bothego, Schneidera etc. 3. Pawilon Wasilewskiego i Pilawskiego. 4. Pawilon Scheiblera z Łodzi. 1622"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina (kompozycja 6 widoków i 2 portretów)
Haslo:
Warszawa-przemysł / Stanisław Lilpop / Evans
Autor:
Adam
Według:

Tytuł:
"ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE POD FIRMĄ LILPOP, RAU I LOEWENSTEIN. [...] 1. Odlewnia. 2. Kuźnia. 3. Widok ogólny fabryki na Solcu. 4. Fabryka przy ulicy Ś-to Jerskiéj. 5. Lilpop. 6. Ewans. 1289"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Zaznacz wszystko