Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Warszawa-wielowidokowe
Autor:
Aleksander Regulski wg Aleksandra Rudzkiego
Według:

Tytuł:
"1865. LATO W WARSZAWIE"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Jakubowice
Autor:
1) Aleksander Regulski wg Marcina Olszyńskiego; 2) Bronisław Puc wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
1) "DWÓR w JAKUBOWICACH. (Rysował M. Olszyński; drzeworyt A. Regulskiego.)"; 2) "WNĘTRZE SALI w JAKUBOWICACH. (Rysował W. Gerson; drzeworyt A. Regulskiego.)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
380 zł

Typ:
zestaw 4 rycin
Haslo:
Pińsk / Dawidgródek / Petryków / Ochowo / Пінск / Пинск / Давыд-Гарадок / Петрыкаў /
Autor:
1) i 2) Aleksander Regulski; 3) Kazimierz Krzyżanowski; 4) Edward Gorazdowski
Według:

Tytuł:
[1] "MIESZCZANKA Z DAWIDGRÓDKA."'; [2] "WIDOK PIŃSKA ze strony południowéj"; [3] "MIESZCZANKA Z PETRYKOWA."; [4] "KOŚCIÓŁ W OCHOWIE POD PIŃSKIEM."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-medycyna
Autor:
Aleksander Regulski wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
1) "Wnętrze aparatu leczenia zagęszczoném powietrzem, w czasie odbywania kuracyi. 524"; 2) "Aparat leczenia zagęszczoném powietrzem. 525"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Radomsko
Autor:
Aleksander Regulski
Według:

Tytuł:
"CHRYSTUS W CHWALE. Rzeźba Andrzeja Pruszyńskiego, w kościele parafialnym w Radomsku."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Radomsko
Autor:
Aleksander Regulski
Według:

Tytuł:
"Chrystus w chwale. Rzeźba Andrzeja Pruszyńskiego, w kościele parafialnym w Radomsku. 317"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Toruń
Autor:
Aleksander Regulski wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"DAWNY ZAMEK W TORUNIU."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
zestaw 15 rycin
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
Różni drzeworytnicy wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"Domowe zwyczaje ludu z okolic Wiłkomiérza. (Z rysunkami Gersona)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe o
Pełny opis i większe skany/more details
900 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Aleksander Regulski wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie Kazimierza Przyszychowskiego
Według:

Tytuł:
"DZIEWCZYNA UKRAIŃSKA. (Rysował z natury Przyszychowski, na drzewie Kostrzewski.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
zestaw 7 rycin
Haslo:
Gdańsk / Danzig / Wisła / Motława
Autor:
Jan Styfi; Monogramista KK; Kazimierz Krzyżanowski; Aleksander Regulski; wszystkie ryciny wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"FLIS Nr I. Wstęp."; "FLIS Nr. II. Obfitość polskiej ziemi ..."; "FLIS Nr. III. Początek żeglugi ..."; "FLIS Nr. IV. Uczta ..."; "FLIS Nr. V. Gdańsk ..."; " FLIS Nr. VI. Powrót ..."; "FLIS Nr. VII. Powrót ..."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
500 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Aleksander Regulski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"GÓRY BEKIESZOWA I TRZYKRZYŻOWA OD STRONY BERNARDYŃSKIEGO OGRODU. (Rysował z fotografii Podbielski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
130 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie / Franciszek Gugenmus / Florian Jelski
Autor:
Aleksander Regulski wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"GUGENMUS i X. JELSKI. 600"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kamionka
Autor:
Aleksander Regulski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"KAPLICA NAD GROBEM GENERAŁA WEYSSENHOFFA. (Rys. Podbielski, ryt. w drzeworytni Tyg.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
Aleksander Regulski wg Henryka Pillatiego
Według:

Tytuł:
"KASSA TEATRU ROZMAITOŚCI W DNIU PRZEDSTAWIENIA GELDHABA. - Szanowny panie kassyerze, błagam pana o jeden bilecik. [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy podolskie / Поділля
Autor:
Aleksander Regulski wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"KOŁOMYJKA."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Aleksander Regulski wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ KSIĘŻY DOMINIKANÓW W WARSZAWIE. (Rysował z natury Kozarski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Aleksander Regulski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA W WILNIE. (Rysował z fotografii Podbielski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Aleksander Regulski wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Według:

Tytuł:
"KRUŻGANKI KOŚCIOŁA KSIĘŻY DOMINIKANÓW W KRAKOWIE. (Rysował z natury Gryglewski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
Aleksander Regulski wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"POŻAR."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina (kompozycja 14 portretów)
Haslo:
Warszawa-szkolnictwo
Autor:
Aleksander Regulski wg Franciszka Tegazzo
Według:

Tytuł:
"PROFESOROWIE WARSZAWSKIEJ SZKOŁY GŁÓWNÉJ. I. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACYI." [1. Franciszek Maciejowski; 2. Walenty Dutkiewicz; 3. Hipolit Chwalibóg; 4. Zdzisław Korzybski; 5. Władysław Holewiński; 6. Walenty Miklaszewski; 7. Antoni Białecki; 8. Józef Kasznica; 9. Paweł Popiel; 10. Teodor Dydyński; 11. Stanisław Budziński; 12. Józef Oczapowski; 13. Władysław Okęcki; 14. Antoni Okólski]
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Zaznacz wszystko