Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
1) Henryk Kübler; 2) F. H. Röber; obie ryciny wg Ludwika Piechaczka
Według:

Tytuł:
[1] "MŁYN PAROWY NA LESZNIE W WARSZAWIE, W POSSESSYI Nr 696. (Rysował Piechaczek, rytował Kübler w drzeworytni "Tygodnika".)"; [2] "PAŁACYK LETNI W TEJŻE POSSESSYI. (Rysował Piechaczek, rytował H. Röber w drzeworytni "Tygodnika".)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Henryk Kübler wg Ludwika Piechaczka
Według:

Tytuł:
"MŁYN PAROWY NA LESZNIE W WARSZAWIE, W POSSESSYI Nr 696. (Rysował Piechaczek, rytował Kübler w drzeworytni "Tygodnika".)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
F. H. Röber wg Ludwika Piechaczka
Według:

Tytuł:
"PAŁACYK LETNI W TEJŻE POSSESSYI. (Rysował Piechaczek, rytował H. Röber w drzeworytni "Tygodnika".)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko