Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Powstanie styczniowe / François Rochebrune
Autor:
Wg Jules Worms na podstawie Walerego Rzewuskiego
Według:

Tytuł:
""M. ROCHEBRUNE, COMMANDANT DES ZOUAVES DE LA MORT (étiudants de Cracovie) D'apres une phot. de M. Rzewuski. - Voir la Correspondance de Pologne." [Francois Rochebrune]
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Zaznacz wszystko