Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Tuhanowicze / Тугановічы
Autor:
1) Edward Nicz; 2) P. Dziedzic, obie ryciny wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Brzoza zasadzona ręką Mickiewicza, w Tuhanowiczach (pow. nowogrodzki)."; [2] "Altana Maryli (ś. p. Maryi z Wereszczaków Putkamerowéj)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"Antokol od kościoła św. Piotra w Wilnie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Alfred Rurawski wg Józefa Chmielewskiego
Według:

Tytuł:
"DZIECI UKRAIŃSKIE. (Podług fotografii Chmielewskiego.) (2380)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Równe / Рівне
Autor:
Józef Sosiński wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"Gimnazyum w Równem. (Gub. wołyńska)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina (kompozycja 2 widoków)
Haslo:
Humań / Умань
Autor:
Michał Kluczewski wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"HUMAŃ. Widok klasztoru po-Bazyliańskiego i kościoła katolickiego pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Maryi. (2302)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lublin
Autor:
Edward Nicz wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"Katedra i wieża po-jezuicka w Lublinie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Sandomierskie
Autor:
Wg rysunku Alfreda Rurawskiego na podstawie Józefa Szermentowskiego
Według:

Tytuł:
"Kościółek wiejski w Sandomierskiem. Kopia z obrazu Józefa Szermentowskiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
190 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Poławeń (Pałewenis) / Palėvenė
Autor:
Wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"Kościół i b. klasztor ks. ks. dominikanów w Aukszta-Letuwie, w pow. wilkomiérskim."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Trembowla / Теребовля
Autor:
Alfred Kühlewein wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ KARMELITÓW W TREMBOWLI. (2570)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Rytwiany
Autor:
Stanisław Holc wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"Kościół w Rytwianach. (2939)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krasiczyn
Autor:
Michał Kluczewski wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"KRASICZYN: ZAMEK. (2357)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krasiczyn
Autor:
Michał Kluczewski wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"KRASICZYN: ZAMEK. (2357)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno (Zakret) / Vingis
Autor:
Józef Sosiński wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"Miejscowość zwana Zakret, w okolicach Wilna."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"Mieszkanie Kondratowicza przy młynie królewskim w Wilnie. (116)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno (Zwierzyniec) / Žvėrynas
Autor:
Ignacy Chełmicki wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"Młyn Zwierzyniecki w okolicach Wilna. (95)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krasiczyn
Autor:
Michał Kluczewski wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"ODDRZWIA ZAMKU W KRASICZYNIE. (2358)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Ostróg / Острог
Autor:
Alfred Kühlewein wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"Ruiny klasztoru po Jezuickiego w Ostrogu. [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Busko-Zdrój
Autor:
Bronisław Puc wg Alfreda Rurawskiego na podstawie Tadeusza Heppena
Według:

Tytuł:
"Sala zebrań w Busku. (Podług rysunku Tadeusza Heppena). (1241)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Czarnolas
Autor:
Piotr Dyamentowski wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"SZCZĄTKI STAREGO DWORU W CZARNOLESIU. (2255)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Paniowce / Панівці
Autor:
Michał Kluczewski wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"ZWALISKA ZAMKU W PANIOWCACH W GUBERNII PODOLSKIÉJ, W KTÓRYM MIEŚCIŁA SIĘ DRUKARNIA DYSSYDENTÓW. (2362)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Zaznacz wszystko