Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Karpaty Wschodnie / Typy huculskie
Autor:
Edward Gorazdowski wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Banderya huculska towarzysząca pociągowi Cesarza Franciszka Józefa. Kopia z akwarelli T. Rybkowskiego. (6525)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Czernelica / Чернелиця
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
["Brama Sobieskiego w Czernelicy nad Dniestrem"]
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Karpaty Wschodnie / Typy huculskie
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Hochzeitszug der Huzulen."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Karpaty Wschodnie / Typy huculskie
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Hucułka. Podług obrazu Rybkowskiego, z wystawy sztuk pięknych w Wiedniu. (89)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Karpaty Wschodnie / Typy huculskie
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Hucułka. Podług obrazu Rybkowskiego, z wystawy sztuk pięknych w Wiedniu. (89)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Słoboda Rungurska / Слобода
Autor:
Kazimierz Pomianowski wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Kopalnie nafty w słobodzie Rungórskiéj w Galicyi. (6101)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Aleksander Malinowski wg Michała Pociechy na podstawie Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"LIRNIK UKRAIŃSKI. Kopia z obrazu T. Rybkowskiego, z wystawy T. Z. Sz. P. w Kr. P."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy galicyjskie
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"NA TARGU W GALICYI. Rysował Tadeusz Rybkowski. 1036"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
zestaw 7 rycin na 4 kartach
Haslo:
Kwaczała
Autor:
Michał Kluczewski (rycina 1); Jan Krajewski (rycina 3, 5 i 6); wszystkie ryciny wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE W KWACZALE."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Potok
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Petroleumgruben von Potok bei Krosno."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Mazury / Masuren
Autor:
J. Chmiel wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"SMOLARZ NA MAZURACH."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Krakowskie
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Sprzęt w Krakowskiém. Rysunek T. Rybkowskiego. (6975)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy galicyjskie
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Targ w miasteczku galicyjskiem. [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
3 ilustracje na jednej karcie
Haslo:
Czortowiec i Jasienów Polny / Чортовець / Ясенів-Пільний
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Typy i wizerunki z Pokucia [...]" [1] "Typy włościan z Czortowca pod Obertynem i z Jasienowa polnego pod Horodenką. (986"); [2] "Widok zagrody wiejskiej na Pokuciu. (987)"; [3] "Widok zagrody wiejskiej na Pokuciu. (988)"
Technika:
Druki
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
zestaw 4 ilustracji na 2 kartach
Haslo:
Czortowiec i Jasienów Polny / Чортовець / Ясенів-Пільний
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Typy i wizerunki z Pokucia [...]" [1] "Typy włościan z Czortowca pod Obertynem i z Jasienowa polnego pod Horodenką. (986"); [2] "Widok zagrody wiejskiej na Pokuciu. (987)"; [3] "Widok zagrody wiejskiej na Pokuciu. (988)"; [4] "Typy włościan z Czortowca i z Jasienowca polnego pod Horodenką [...]. (992)"
Technika:
Druki wtórnie kolorowane
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
zestaw 4 ilustracji na dwóch kartach
Haslo:
Czortowiec i Jasienów Polny / Чортовець / Ясенів-Пільний
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Typy i wizerunki z Pokucia [...]" [1] "Typy włościan z Czortowca pod Obertynem i z Jasienowa polnego pod Horodenką. (986"); [2] "Widok zagrody wiejskiej na Pokuciu. (987)"; [3] "Widok zagrody wiejskiej na Pokuciu. (988); " [4] "Typy włościan z Czortowca i z Jasienowca polnego pod Horodenką [...]. (992)"
Technika:
Druki
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Dniestr
Autor:
Leopold Geisbe wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Überfuhr am Dniestr in Ostgalizien."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Galicja Wschodnia
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Vor einem Wirthshause in Ostgalizien. Nach einer Zeichnung von. T. Rybkowski."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wołyń / Волинь
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Weintraubenverkäufer in Wolhynien. Nach einer Zeichnung von T. Rybkowski."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Zaznacz wszystko