Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa
Autor:
Julian Schübeler wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Bal w sali ratusza warszawskiego, na korzyść szpitala dla dzieci, odbyty w dniu 19 stycznia r. b. Rysował Ryszkiewicz. (20)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
zestaw 5 druków (ilustracji) na 2 kartach
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
[Cmentarz muzułmański w Warszawie]
Technika:
Druki
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Sosnowiec
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Dąbrowa górnicza. Pochylnia dla ludzi w kopalni "Mortimer." Rysował z natury J. Ryszkiewicz. (2508)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Dąbrowa Górnicza
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Dąbrowa górnicza. Stara odkrywka zwana Łabęcką w kopalni Paryż. Rysował z natury J. Ryszkiewicz. (2504)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Sosnowiec
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Dąbrowa górnicza. Szyb Mortimer w kopalni "Ignacy," własność v. Kramsty. Rysował z natury J. Ryszkiewicz. (2478)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Dąbrowa Górnicza
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Dąbrowa górnicza. Wielka walcownia Huty Bankowéj. Rysował z natury J. Ryszkiewicz. (2507)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
druk (ilustracja) (2 ilustracje na jednej karcie)
Haslo:
Dąbrowa Górnicza
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Dąbrowa górnicza. W kopalni. (2518). Pociąg konny. Rysował z natury J. Ryszkiewicz. (2507)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Gimnastyka. W Kuchni taniéj. Kopiec Wandy. Sadzawka zarybiona. D-r Bujwid wykłada o szczepieniu jadu wścieklizny. D-r Lubelski wykłada o szpitalach. Nurek. Tunel kanałowy. (Rysunek J. Ryszkiewicza.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-wystawy / Ludwik Józef Krasiński
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Grzebienie i inne wyroby z rogu. - Zegarmistrzostwo. - Majoliki Radziwiłłowskie. - LUDWIK HR. KRASIŃSKI. Malowana porcelana, hafty, gobeliny, sztuczne antyki i t. p. wyroby z pracowni kobiet. - Stolarstwo i tapicerstwo."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
1) Bronisław Puc wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Konsekracya kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Warszawie. 1) Wejście J. E. ks. Arcybiskupa Popiela do nowéj świątyni. - Kazanie ks. Seroczyńskiego. 2) Widok kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła od ulicy Nowogrodzkiéj."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina (kompozycja 3 widoków i 3 portretów)
Haslo:
Berdyczów / Бердичів
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Ks. Adam Jakubowski. - Tekla Rapacka. - Wojciech Jastrzębowski. Zator lodowy na Wiśle. Pożar cyrku w Berdyczowie i pogrzeb ofiar."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilki (Wilkija, Wilkiszki) / Vilkija
Autor:
Ludwik wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Miasteczko Wilkija. Rysunek oryginalny M. Ryszkiewicza. (2593)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Adam wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"MSZA STUDENCKA W KOŚCIELE PANIEN WIZYTEK."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina (kompozycja 4 widoków)
Haslo:
Warszawa
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"OBRAZY Z ŻYWYCH OSÓB, przedstawione w salonie Towarzystwa Muzycznego, w dzień Świętéj Cecylii, patronki muzyki. CHOPIN IMPROWIZUJĄCY W NANTES. Układ Maszyńskiego. APOTEOZA MUZYKI. Układ Ryszkiewicza. Ś-TA CECYLIA, PODŁUG OBRAZU RAFAELA. Układ Owidzkiego. PALESTRYNA I CHÓR ŚPIEWAKÓW. Układ Kotarbińskiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
zestaw 2 rycin (kompozycje)
Haslo:
Warszawa-ogrody
Autor:
1) wg Ludomira Ilinicza Zajdla; 2) wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
OGRÓD ZOOLOGICZNY W WARSZAWIE. [1] "1 Słoń. 2 Ara. 3 Niedźwiedź. 4 Antylopy. 5 Wilki. 6 Jastrząb. 7 Puhacz. 8 Orzeł z Karpat. 9 Borsuk. 10 Kazuar. 11 Kuna. 12 Małpy. 13 Dzik. 14 Lisy. Rysował Zajdel."; [2] "Pieszczoty ze słoniem. - Pod werendą pałacyku. - Przy wrotach zwierzyńca. Rysował J. Ryszkiewicz."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina (kompozycja 4 widoków)
Haslo:
Częstochowa okolice
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY, DAWNIÉJ I DZIŚ. Rysował J. Ryszkiewicz."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Warszawa
Autor:
Adam wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"PIERWSZY KIERMASZ W WARSZAWIE, na którym Towarzystwo Dobroczynności zebrało dla biednych dziesięć tysięcy rubli. Przy kiermaszowych sklepach. - Ulica Ordynacka oświetlona elektrycznością. - Wesele japońskie, przedstawione przez amatorów i amatorki."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie / łowiectwo
Autor:
Monogramista K wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"POGROM WILKÓW NA STEPIE UKRAIŃSKIM. Rysunek J. Ryszkiewicza."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Litwa. Typy litewskie / Żmudź / Mazowsze / Pińszczyzna / łowiectwo
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Polowanie na pińskich błotach. - Wędzarnia litewska. - Wypalanie węgli w żmujdzkich borach. - Na Mazowszu w czasie odpustu."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"PONOCNY NA ŻMUJDZI."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Zaznacz wszystko