Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Modlnica
Autor:
Wg Wojciecha Gersona (?) na podstawie Walerego Rzewuskiego
Według:

Tytuł:
"Modlnica Wielka. (Państwo młodzi, druchny, drużba i swacha.) Podług fotografii W. Rzewuskiego. (Do artykułu "Etnografia słowiańska".) (1931)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Modlnica
Autor:
Kazimierz Olszewski wg Wojciecha Gersona na podstawie Walerego Rzewuskiego
Według:

Tytuł:
"Modlnica Wielka. (Przede dworem.) Podług fotografii W. Rzewuskiego. (Do artykułu "Etnografia Słowiańska".)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
60 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Modlnica
Autor:
Wg Wojciecha Gersona (?) na podstawie Walerego Rzewuskiego
Według:

Tytuł:
"Modlnica Wielka. (Taniec weselny.) Podług fotografii W. Rzewuskiego. (Do artykułu "Etnografia słowiańska".) (1930)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Powstanie styczniowe / François Rochebrune
Autor:
Wg Jules Worms na podstawie Walerego Rzewuskiego
Według:

Tytuł:
""M. ROCHEBRUNE, COMMANDANT DES ZOUAVES DE LA MORT (étiudants de Cracovie) D'apres une phot. de M. Rzewuski. - Voir la Correspondance de Pologne." [Francois Rochebrune]
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-Rynek Główny
Autor:
Edward Gorazdowski wg Adolfa Kozarskiego w oparciu o fotografię Walerego Rzewuskiego
Według:

Tytuł:
"RYNEK KRAKOWSKI. (Rysował Kozarski, podług fotografii Rzewuskiego)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krakowskie
Autor:
Edward Nicz wg Anny Bilińskiej na podstawie Walerego Rzewuskiego
Według:

Tytuł:
"Wiązanie ekonoma po związaniu ostatniego snopka. Z Albumu fotograficznego W. Rzewuskiego. (6032)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krakowskie
Autor:
Wg Anny Bilińskiej na podstawie Walerego Rzewuskiego
Według:

Tytuł:
"Wiązanie snopków. Z Albumu fotograficznego W. Rzewuskiego. (6031)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krakowskie
Autor:
Wg Anny Bilińskiej na podstawie Walerego Rzewuskiego
Według:

Tytuł:
"Wiązanie snopków. Z Albumu fotograficznego W. Rzewuskiego. (6031)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-Wawel
Autor:
Edward Gorazdowski wg Walerego Rzewuskiego
Według:

Tytuł:
"ZAMEK KRAKOWSKI od strony północnéj. (Podług fotografii Rzewuskiego)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krakowskie
Autor:
Andrzej Zajkowski wg Walerego Rzewuskiego
Według:

Tytuł:
"Zaręczyny w Krakowskiem. Podług fotografii z albumu, ofiarowanego cesarzowi aystryackiemu przez p. W. Rzewuskiego. 557"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Modlnica
Autor:
Wg Wojciecha Gersona na podstawie Walerego Rzewuskiego
Według:

Tytuł:
"Ze wsi Modlnicy Wielkiéj (pod Krakowem). Podług fotografii W. Rzewuskiego. (Do artykułu "Etnografia Słowiańska".) (1941-42)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Zaznacz wszystko