Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Kodeń / Sapiehowie
Autor:
1) Edward Nicz wg Wojciecha Gersona; 3) Julian Schübeler
Według:

Tytuł:
[1] "Widok ogólny miasteczka Kodnia. (Podług akwareli Gersona)."; [2] "PORTRETY KSIĄŻĄT SAPIEHÓW W KODNIU. IOANNES PRIM, DICT, MAGN, [...]"; [3] "PORTRETY KSIĄŻĄT SAPIEHÓW W KODNIU. THEODATVS 1, SIMEONIS SVNIGAL, [...]"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Wg Abdona Korzona
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ ŚW. RAFAŁA W WILNIE. (Podług fotografii Korzuna)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Kodeń / Sapiehowie
Autor:
Julian Schübeler
Według:

Tytuł:
"PORTRETY KSIĄŻĄT SAPIEHÓW W KODNIU. IOANNES PRIM, DICT, MAGN, [...] THEODATVS 1, SIMEONIS SVNIGAL, [...]"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Teofilpol / Теофі́поль
Autor:
J. Jarmużyński
Według:

Tytuł:
"Teofilpol, miasteczko w gub. wołyńskiéj, pow. starokonstantynowskim. 11"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
190 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Teofilpol / Теофі́поль
Autor:
J. Jarmużyński
Według:

Tytuł:
"Teofilpol, miasteczko w gub. wołyńskiéj, pow. starokonstantynowskim. 11"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Sapieżyszki / Zapyškis
Autor:
Edward Gorazdowski wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Według:

Tytuł:
"WIDOK KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W SAPIEŻYSZKACH, NAD NIEMNEM. (Rysował z natury Fabijański)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Edward Francis Finden wg Jana Chruckiego
Według:

Tytuł:
"WIDOK PRZEDMIEŚCIA SNIPISZEK W WILNIE I FIGURA ZBAWICIELA PRZY KOŚCIELE S-go RAFAŁA"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Zaznacz wszystko