Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Koźmin / Валя Кузьмина
Autor:
F. Schnage (Sznage)
Według:

Tytuł:
[1] "POMNIK KLĘSKI NA WOŁOSZCZYZNIE za Jana Alberta r. 1498."; [2] "Cerkiew wołoska, stojąca w miejscu gdzie rycerstwo polskie poniosło klęskę r. 1498."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Koźmin / Валя Кузьмина
Autor:
F. Schnage (Sznage)
Według:

Tytuł:
[1] "POMNIK KLĘSKI NA WOŁOSZCZYZNIE za Jana Alberta r. 1498."; [2] "Cerkiew wołoska, stojąca w miejscu gdzie rycerstwo polskie poniosło klęskę r. 1498."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe wtórnie kolorowane
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy podolskie / Поділля / Juliusz Kossak
Autor:
1) F. Schnage (Sznage); 2) Feliks Zabłocki; obie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "TŁOKA."; [2] "KOROWAJ."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
zestaw 3 rycin
Haslo:
Typy wołyńskie
Autor:
1) wg Franciszka Kostrzewskiego; 2) F. Schnage (Sznage); 3) Feliksa Zabłocki; wszystkie ryciny wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie Józefa Marcina Młodeckiego
Według:

Tytuł:
[1] "TYPY WOŁYŃSKIE: karczemne gody. (Podług szkicu hr. J. Młodeckiego)."; [2] "TYPY WOŁYŃSKIE: obrzędy weselne. (Podług szkicu hr. J. Młodeckiego)."; [3] "TYPY WOŁYŃSKIE: obrzędy weselne. (podług szkicu hr. J. Młodeckiego)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Arkadia
Autor:
F. Schnage (Sznage) wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"Arkadja [...] - (Rysował Gerson-wyciął na drzewie Sznage)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
zestaw 15 rycin
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
Różni drzeworytnicy wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"Domowe zwyczaje ludu z okolic Wiłkomiérza. (Z rysunkami Gersona)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe o
Pełny opis i większe skany/more details
900 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Ojców
Autor:
F. Schnage (Sznage) wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
"GROTA KRÓLEWSKA W OKOLICY O[J] COWA."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Radom
Autor:
F. Schnage (Sznage) wg A. Karasowskiego
Według:

Tytuł:
"KOLEGIUM KSIĘŻY PIJARÓW W RADOMIU. (Rysował z natury Karasowski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Brzeg / Brieg
Autor:
F. Schnage (Sznage) wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA W BRZEGU. (Rysował z litografii Kozarski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Rytwiany
Autor:
F. Schnage (Sznage) wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ W RYTWIANACH."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krzywe Jezioro
Autor:
F. Schnage (Sznage) wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"Nadjechała banda Cyganów [...] (Rysował Kozarski,-wyciął na drzewie Sznage)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
F. Schnage (Sznage) wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARSKIE."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
F. Schnage wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"NIEMOWLĘ."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
F. Schnage (Sznage) wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"Nr. 8. Tegoczesne mody."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Chlewiska
Autor:
F. Schnage (Sznage)
Według:

Tytuł:
"POMNIK DLA WIKTORA KOZŁOWSKIEGO."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy galicyjskie / Juliusz Kossak
Autor:
1) Feliks Zabłocki; 2) F. Schnage (Sznage) obie wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"UBIORY WŁOŚCIAN NA PODOLU GALICYJSKIÉM."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Korsuń / Корсунь-Шевченківський
Autor:
F. Schnage (Sznage) wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"WIDOK PARKU I PAŁACU W KORSUNIU."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Korsuń / Корсунь-Шевченківський
Autor:
F. Schnage (Sznage) wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"WIDOK PARKU I PAŁACU W KORSUNIU."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
F. Schnage wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"WIEJSKA KRASAWICA."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
F. Schnage wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"WIELBICIELE."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Zaznacz wszystko