Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Gdańsk / Danzig
Autor:
Wg Wojciecha Gersona na podstawie Alfreda Schouppé
Według:

Tytuł:
[1] "GOSPODA SZEWCKA W GDAŃSKU. (Podług szkicu Schouppé'go, rysował Gerson)."; [2] "GOSPODA CIESIELSKA W GDAŃSKU. (Podług szkicu Schouppé'go, rysował Gerson)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
500 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Smoleń
Autor:
Wg Alfreda Schouppé
Według:

Tytuł:
"RUINY ZAMKU W SMOLENIU. 633"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Ojców
Autor:
Drzeworytnia Jana Salomona Minheymera wg Alfreda Schouppé
Według:

Tytuł:
"SKAŁA RĘKAWICA. 627"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Pieniny / Czerwony Klasztor (Červený Kláštor)
Autor:
Edward Gorazdowski wg Alfreda Schouppé
Według:

Tytuł:
"Widok z Grabczychy w Pieninach na Czerwony klasztor. (Rysował z natury A. Schouppé)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Zaznacz wszystko