Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw czterech fotografii
Haslo:
Troki / Trakai
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] ""Obozy" Troki - Kościół (wewnątrz) dn. 26.VII.35r. Kl. VI"; [2] ""Obozy" Troki - Kościół dn. 26.VI.1935r. Kl. VI"; [3] ""Obozy" Troki - Zamek dn. 25.VI.1935r. Kl. VI"; [4] ""Obozy" Troki - Jezioro Trockie dn. 25.VI.1935r. Kl. VI"
Technika:
Fotografie
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
druk (ilustracja) (3 widoki na jednej karcie)
Haslo:
Troki / Wołożyn
Autor:
Wg Józefa Myszkowskiego
Według:

Tytuł:
[1] "RUINY ZAMKU NA JEZIORZE TROCKIÉM [...]. 7547"; [2] "KOŚCIÓŁ W WOŁOŻYNIE. 7548"; [3] "DWÓR W WOŁOŻYNIE. 7549"
Technika:
Druki
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Jezioro Płociczno
Autor:
Marek Czasnojć
Według:

Tytuł:
"Jez. Płociczno. Fot. M. Czasnojć 990 Barwne 68-523"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
40 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Troki
Autor:
Wg Józefa Myszkowskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ W TROKACH. [...] 7541"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Otroków / Otrokiw
Autor:
Franciszek Szymański wg Jana Grejma (Greima)
Według:

Tytuł:
"Otroków. Rysował z natury Jan Grejm. [...] (6780)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Troki
Autor:
Wg Józefa Myszkowskiego
Według:

Tytuł:
"RUINY ZAMKU TROCKIEGO. 7437"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Troki
Autor:
Według:

Tytuł:
"Ruiny zamku trockiego na jeziorze."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
190 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Troki
Autor:
Według:

Tytuł:
"Ruiny zamku trockiego na jeziorze."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
zestaw pięciu rycin i sześciu ilustracji (druków) na sześciu kartach
Haslo:
Białystok / Hieronimowo / Troki / Trakai
Autor:
2) Kazimierz Pomianowski; wszystkie wg Józefa Myszkowskiego
Według:

Tytuł:
Ryciny (drzeworyty sztorcowe): [1] "BRAMA PAŁACOWA W BIAŁYMSTOKU. 7401"; [2] "PAŁAC BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU. 7402"; [3] "POMNIK STEFANA BRANICKIEGO. 7403"; [4] "POMNIK KLEMENSA BRANICKIEGO. 7404"; [5] "KOŚCIÓŁ W BIAŁYMSTOKU. 7405"; druki (ilustracje): [6] "RATUSZ W BIAŁYMSTOKU. 7422"; [7] "HIERONIMÓW, WIOSKA LITEWSKA. 7423"; [8] "PAŁAC W HIERONIMOWIE. 7424"; [9] "POMNIK KAZIMIERZA DZIEKOŃSKIEGO W HIERONIMOWIE. [...] 7436"; [10] "RUINY ZAMKU TROCKIEGO. 7437"; [11] "TYP LITEWSKI. 7435"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe o
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Troki / Trakai
Autor:
Według:

Tytuł:
"Troki 1935"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
60 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Troki / Trakai
Autor:
Auguste François Alés wg własnego rysunku
Według:

Tytuł:
"Troki, Ancienne Capitale de Litvanie."
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Zaznacz wszystko