Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Ląd
Autor:
Według:

Tytuł:
"Malowanie na ścianie (freski) w Kościele w Lędzie"
Technika:
cynkografia kolorowana w epoce na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
św. Jadwiga Andegaweńska
Autor:
Według:

Tytuł:
"Królowa Jadwiga [...]"
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
św. Jadwiga Andegaweńska
Autor:
Według:

Tytuł:
"Królowa Jadwiga"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa / Wiślica / Kazimierz III Wielki
Autor:
Jan Styfi wg Karola Marconiego
Według:

Tytuł:
Nadanie statutu wiślickiego przez Kazimierza III Wielkiego. Fresk Karola Marconiego w sali głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie / "NADANIE STATUTU WIŚLICKIEGO PRZEZ KAŹMIRZA W. - FRESK KAROLA MARCONIEGO W SALI GŁÓWNÉJ TOW. KRED. ZIEMS. W WARSZAWIE."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa / Wiślica / Kazimierz III Wielki
Autor:
Jan Styfi wg Karola Marconiego
Według:

Tytuł:
Nadanie statutu wiślickiego przez Kazimierza III Wielkiego. Fresk Karola Marconiego w sali głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie / "NADANIE STATUTU WIŚLICKIEGO PRZEZ KAŹMIRZA W. - FRESK KAROLA MARCONIEGO W SALI GŁÓWNÉJ TOW. KRED. ZIEMS. W WARSZAWIE."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Legnica / Liegnitz / Henryk II Pobożny
Autor:
Edward Nicz wg Jana Moniuszki
Według:

Tytuł:
"Henryk Pobożny, wybierający się na Tatarów. Kopia z obrazu Moniuszki z Wystawy Obrazów T. Z. S. P. w Król. Pol. (6044)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Malbork / Marienburg / Wisła (Nogat) / Konrad Wallenrod
Autor:
Edward Gorazdowski wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Według:

Tytuł:
"Konrad Wallenrod pod wieżą. Obraz Walerego Eliasza. (3279)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Albert Sasko-Cieszyński
Autor:
wg Jakob Adam
Według:

Tytuł:
"Herzog Albrecht zu Sachsen=Teschen."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Maria Rodakowska
Autor:
wg Henryka Rodakowskiego
Według:

Tytuł:
"Heinrich Rodakowski: Bildniß seiner Mutter."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-katedra / Stanisław Małachowski
Autor:
wg Franciszka Tegazzo
Według:

Tytuł:
Pomnik Stanisława Małachowskiego w kościele św. Jana w Warszawie / "POMNIK STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO W KOŚCIELE ŚW. JANA W WARSZAWIE. (Rysował z oryginału Tegazzo)."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto) / Jan Tarło
Autor:
wg Franciszka Tegazzo
Według:

Tytuł:
Pomnik Jana Tarły, w kościele księży pijarów w Warszawie / "POMNIK JANA TARŁY, W KOŚCIELE KSIĘŻY PIJARÓW W WARSZAWIE. (Rysował z natury Tegazzo)."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły / Szymon Czechowicz
Autor:
wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Nagrobek Szymona Czechowicza w kościele po-Kapucyńskim w Warszawie. (6010)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wola) / powstanie listopadowe / Józef Sowiński
Autor:
wg Ange-Louis Janet-Lange albo Gustave Janet
Według:

Tytuł:
"Mort du général Joseph Sowinski à Wola, prés Warsovie, le 7 septembre 1831."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie / Typy ukraińskie / Malarstwo polskie / Wernyhora
Autor:
Redder wg Jana Matejki
Według:

Tytuł:
"Wieszczbiarz-lirnik. Podług obrazu Jana Matejki. (1068)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Józef Andrzej Załuski
Autor:
wg Jana Nepomucena Lewickiego na podstawie Johann Friedrich Mylius
Według:

Tytuł:
Józef Andrzej Załuski / "JÓZEF JĘDRZEJ ZAŁUSKI. (Rysował Lewicki, ze sztychu J. F. Myliusza)."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów / Józef Maksymilian Ossoliński
Autor:
wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Medaille aus die Gründung des Ossolińskischen National-Instituts in Lemberg im Jahre 1817."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Szczekociny / Franciszek Dembiński
Autor:
wg Szlązkiewicza
Według:

Tytuł:
"Pomnik wystawiony przez Urszulę z Morsztynów Dębińską, mężowi swemu, Franciszkowi staroście wolbromskiemu, oraz rodzicom i dziadom jego, w kościele w Szczekocinach. (Rysował z natury Szlązkiewicz)."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Jan Nepomucen Kamiński
Autor:
wg Wilhem Hecht na podstawie Franciszka Tepy (Teppy)
Według:

Tytuł:
"Johann Nep. Kamiński." / "Johann Nep. Kamiński; nach der Lithographie des Franz Tepa, von Wilhelm Hecht"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Franciszek Karpiński
Autor:
wg Wilhem Hecht na podstawie Jana Zachariasza Freya
Według:

Tytuł:
"Franz Karpinski." / "Franz Karpinski; nach einem Stich von Frey (1804), von Wilhelm Hecht"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto) / Maria Józefa Sobieska
Autor:
Monogramista J. K. wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Pomnik Sobieskiéj (z Wesslów), żony królewicza Konstantego, u p.p. sakramentek w Warszawie. (122)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko