Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Sandomierz
Autor:
Marceli Wiśniewski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Dom fundacyi Jana Długosza dla wikaryuszów w Sandomierzu. 485"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Sandomierz
Autor:
Wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
[1] "Tablica umieszczona nad drzwiami domu Długosza w Sandomiérzu."; [2] "DOM DŁUGOSZA W SANDOMIÉRZU. (Rysował z natury Gerson)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Sandomierz
Autor:
Wg Józefa Grodzickiego
Według:

Tytuł:
"Sandomierz. - Zamek."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Sambor / Самбір
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Ratusz w Samborze, rysowany w czasie odnowienia roku 1843."; [2] "Widok miasta Sambora, zdjęty z natury w roku 1844."
Technika:
Litografie
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Rzeszów
Autor:
Andrzej Łokaj
Według:

Tytuł:
"W Dniu Czynu Partyjnego ponad 350 członków PZPR, ZSL i bezpartyjnych mieszkańców wsi Krasne (woj. rzeszowskie) pracowało przy wykonywaniu chodników, przepustów wody i kanalizacji burzowej. KAW-CAF - Łokaj"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Rzeszów
Autor:
Damazy Kwiatkowski
Według:

Tytuł:
"Rzeszów [...] fragment nowego osiedla "Na Skarpie". CAF - Fot. D. Kwiatkowski"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Rzeszów / Władysław Kruczek
Autor:
Andrzej Łokaj
Według:

Tytuł:
"[...] N/z: spotkanie w WSK-Rzeszów, w którym wziął udział członek Biura Politycznego KC, I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie - Władysław Kruczek. CAF - Fot. Łokaj"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Rzeszów
Autor:
Według:

Tytuł:
[Rzeszów - most kolejowy nad Wisłokiem]
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Rzeszów
Autor:
Według:

Tytuł:
[Rzeszów - most kolejowy nad Wisłokiem]
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Rzeszowszczyzna / Lasowiacy
Autor:
Wg Zygmunta Ajdukiewicza
Według:

Tytuł:
"Weihnachtsritt bei den Lasowiaken."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Sobieszyn
Autor:
Według:

Tytuł:
"Poświęcenie kamienia węgielnego pod Kościół w Sobieszynie w d. 16 Października r. b. (6697)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Dęblin
Autor:
Monogramista J. K. wg Czesława Jankowskiego
Według:

Tytuł:
"Zerwanie mostu drogi żelaznéj pod Iwangrodem (Dęblinem). Rysował na miejscu C. Jankowski. Stan mostu przed zerwaniem. - Most po katastrofie. - Po uprzątnięciu śladów zniszczenia. (405)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Ruda Śląska (Chebzie) / Morgenroth
Autor:
Wg Theodor Blätterbauer
Według:

Tytuł:
"Godulla-Zinkhütte und Blende-Rösterei bei Morgenroth."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wielkie Łuki / Великие Луки
Autor:
Martin A. Wítek wg Józefa Swobody
Według:

Tytuł:
"Stefan Batory obliga Wielkie Luki. Str. 146."
Technika:
Litografia na tincie
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Smoleńsk / Смоленск / Смаленск / Michaił Iwanowicz Glinka
Autor:
Według:

Tytuł:
"Pomník Michala Ivanoviíče Glinky ve Smolensku."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Smoleńsk / Смоленск / Смаленск okolice
Autor:
Forberg wg Wilhelm Amandus Beer
Według:

Tytuł:
"Bei Smolensk. Gemälde von W. A. Beer."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Smoleńsk / Смоленск / Смаленск
Autor:
Józef Sosiński
Według:

Tytuł:
"Kościół parafialny w Smoleńsku."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Smoleńsk / Смоленск / Смаленск
Autor:
Według:

Tytuł:
"Smoleńsk [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Psków / Псков
Autor:
B. Czorikov wg U. Anderson
Według:

Tytuł:
[likwidacja polskiego oblężenia Pskowa w 1851] "ОСВОБОЖДЕНІЕ ПСКОВА ОТЪ ОСАДЫ БАТОРІЯ, 1581 го."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Miejska Górka
Autor:
Jan Siudecki
Według:

Tytuł:
"Miejska Górka Pomnik k/cukrowni fot. J. Siudecki 60-108 k-28507 Barwne"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Zaznacz wszystko