Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Franz Wilhelm Obermann
Według:

Tytuł:
"Nr. 4499. Polnische Nationaltrachten."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Polska
Autor:
Th. Schlille
Według:

Tytuł:
"MAISON POLONAISE, DANS LE PARC DE L'EXPOSITION. [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie / Typy węgierskie
Autor:
Rysował i rytował Willibald Maurer
Według:

Tytuł:
"7. [Polnische und Ungarische Trachten aus der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts."]
Technika:
Litografia na tincie
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Ubiory polskie z XVI stulecia."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Ubiory polskie z końca XVII. a początku XVIII. wieku."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Według:

Tytuł:
"MIESZCZANIE. BOURGEOIS."
Technika:
Litografia kolorowana w epoce
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
["DO MOJEGO GRAJKA"]
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Jolifi wg Józefa Szermentowskiego
Według:

Tytuł:
[1] "PAYSAN POLONAIS."; [2] PAYSAN POLONAIS."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy polskie
Autor:
1) M. Schmidt; 2) Jan Styfi wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"UBIORY NIEWIAST POLSKICH Z XVI i XVII WIEKU. (Rysował Kossak, rytowano w drzeworytni Tygodnika.)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
A. Drążkiewicz wg Jana Nepomucena Lewickiego
Według:

Tytuł:
"UBIÓR NIEWIASTY POLSKIÉJ W WIEKU XVII. Rysował J. Lewicki, rytował Drążkiewicz w Warszawie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
F. H. Röber wg Jana Nepomucena Lewickiego
Według:

Tytuł:
"HUSSARZE POLSCY. (Rysował J. Lewicki, rytował H. Röber w drzeworytni "Tygodnika".)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Wg Eugène Laville
Według:

Tytuł:
"VEILLEURS DE NUIT EN POLOGNE. Veilleurs de nuit polonais, d'aprés un Album de costumes polonais (cabinet des estampes). - Dessin de Laville." [stróże nocni]
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Polacq."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Matrona polska."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Ludio Ruthenus."; [2] "Tympanotriba Ruthenus vel ganeo vel circulator."
Technika:
Litografie
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Signifer Polonus."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Pedisequus Polonus."
Technika:
Litografie
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Nobilis polonus."; [2] "Tribuni nel centurionis habitus polonus."
Technika:
Litografie
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Polak ze zbioru obrazów z roku 1563."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Polak ze zbioru obrazów z roku 1542"
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Zaznacz wszystko