Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-świątynie
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"Inauguracya nowéj Synagogi w Warszawie. (5122"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
390 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Błażejewko
Autor:
Mirosław Raczkowski
Według:

Tytuł:
"Poznańskie Błażejewko ośrodek szkoleniowo-wczasowy PGR 31-2396"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Błażejewko
Autor:
Mirosław Raczkowski
Według:

Tytuł:
"Poznańskie Błażejewko ośrodek szkoleniowo-wczasowy PGR 31-2397"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Poznań (Winiary)
Autor:
Lech I. Nowakowski
Według:

Tytuł:
"WIEŚNIACZKI Z WINIAR POD POZNANIEM."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
akcja
Haslo:
Poznań-varia
Autor:
Monogramista C. T. P.
Według:

Tytuł:
"BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH W POZNANIU AKCJA NA 100 ZŁOTYCH". Seria C. Akcja na okaziciela, Poznań 8.05.1925.
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
akcja
Haslo:
Poznań-varia
Autor:
Według:

Tytuł:
"AKCJA Spółki akc. "TKANINA" w Poznaniu NA TYSIĄC MAREK" 3. emisja. Seria A. Akcja na okaziciela, Poznań 1.07.1921.
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Poznań okolice
Autor:
Wg Ludwika Stasiaka
Według:

Tytuł:
"CHŁOP Z OKOLIC POZNANIA. RYSUNEK L. STASIAKA. 8089"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Poznań-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"Kościół Panny Maryi w Poznaniu."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów / Krasiczyn
Autor:
Kazimierz Pomianowski wg Wojciecha Grabowskiego
Według:

Tytuł:
"WYSTAWA PRZEMYSŁOWO-ROLNICZA WE LWOWIE. Krasiczyn, pawilon księcia Adam Sapiehy. Rysował z natury W. Grabowski. (3840)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Poznań-kościoły
Autor:
[Wg Adriana Głębockiego]
Według:

Tytuł:
"Dolna kaplica Bożego Ciała z cudowną studzienką w Poznaniu. (2933)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Poznań-kościoły / Jan Koźmian
Autor:
Stanisław Antoszewicz
Według:

Tytuł:
"Pomnik księdza Jana Koźmiana w katedrze Poznańskiéj. (5995)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Poznań-kościoły / Łukasz I Górka
Autor:
Według:

Tytuł:
"Łukasz Górka."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Poznań-kościoły / Marcin Dunin
Autor:
Według:

Tytuł:
"Posąg Arcybiskupa Dunina w Poznaniu."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Poznań-kościoły / Mieszko I / Bolesław I Chrobry
Autor:
Monogramista ACR i Monogramista ABL
Według:

Tytuł:
("Mečislav I. a Boleslav Chrabrý.")
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Poznań-kościoły / Mieszko I / Bolesław I Chrobry
Autor:
Według:

Tytuł:
"Pomnik Mieczysława i Bolesława Chrobrego."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Poznań-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"TUM POZNAŃSKI."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
cztery ryciny na jednej karcie
Haslo:
Poznań
Autor:
Rycina 2) Monogramista J. K
Według:

Tytuł:
"WIDOKI POZNANIA." [1] "Katedra poznańska.", [2] "Ratusz w Poznaniu.", [3] "Biblioteka Raczyńskich.", [4] "Teatr polski.".
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie / Typy białoruskie / Wilia / Вілія / Вяльля / Neris
Autor:
Jan Telakowski wg Michała Elwiro Andriollego
Według:

Tytuł:
"Brzegi Wilii. (Z "Obrazów Litewskich" Chodźki.) (5217)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Szczorse / Шчорсы / Щорсы
Autor:
Paweł Boczkowski na podstawie Napoleona Ordy
Według:

Tytuł:
"Szczorsy (gub. mińska), własność rodziny Chreptowiczów. Pałac zbudowany przez Joachima Chreptowicza, kancl. w. lit. Biblioteka miejscowa zawiéra 6,000 tomów i znaczną ilość rzadkich rękopisów. Joachim piérwszy w r. 1790 oczynszował w swych dobrach włościan i zaprowadził gospodarstwo poprawne. 255"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Poznań-varia
Autor:
Według:

Tytuł:
"Ugody na św. Jan w Poznaniu."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko