Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-katedra / Aspirilio Pacelli
Autor:
Według:

Tytuł:
"Pomnik muzyka Pacellego w katedrze warszawskiéj."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły / Jan III Sobieski
Autor:
wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
Pomnik Jana III Sobieskiego w kościele kapucyńskim w Warszawie / "POMNIK JANA III SOBIESKIEGO W KOŚCIELE KAPUCYŃSKIM W WARSZAWIE. Rysunek Pillatiego."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Jan III Sobieski
Autor:
wg Karl von Siegl na podstawie Jana Triciusa
Według:

Tytuł:
"Johann III. Sobieski. / nach dem Gemälde von Tricius in der Universität zu Krakau, von Karl Ritter von Siegl"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Jaworów / Яворів / Jan III Sobieski
Autor:
wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
Uczta w Jaworowie / "Gastmal zu Jaworów am 6. Juli 1684 [...] / "Gastmal zu Jaworów am 6. Juli 1684; nach dem Lichtdruck im Album der Sobieski-Ausstellung (Zabytki XVII. wieku)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Władysław IV Waza
Autor:
Według:

Tytuł:
Władysław IV Waza / "WŁADYSŁAW IV"
Technika:
litografia na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Chojnice / Stefan Czarniecki / Ludwika Maria Gonzaga de Nevers
Autor:
Według:

Tytuł:
"Stefan Czarniecki z królową Ludwiką w Chojnicach."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Stanisław Leszczyński
Autor:
Według:

Tytuł:
Stanisław Leszczyński / "STANISŁAW LESZCZYŃSKI"
Technika:
litografia na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Żółkiew / Жовква / Jan III Sobieski
Autor:
Według:

Tytuł:
"Rysunek z obrazu będącego w głównéj nawie kościoła farnego w Żółkwi, przerysowany r.1849."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Łazienki / Jan III Sobieski
Autor:
Według:

Tytuł:
"Posąg króla Jana III. na moście w Łazienkach."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Chocim / Хотин / Piotr Lipski
Autor:
Walenty Ciechomski wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
Piotr Lipski na harcach pod Chocimem w roku 1624. Akwarela Juliusza Kossaka / "PIOTR LIPSKI NA HARCACH POD CHOCIMEM W ROKU 1624. AKWARELLA JULIUSZA KOSSAKA. Na wystawie Krywulta w Warszawie."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Łazienki / Jan III Sobieski
Autor:
Walenty Ciechomski i Józef Łoskoczyński wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Pomnik Jana Sobieskiego w Łazienkach. Podług fotografii Konrada Brandla. (2566)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto) / Maciej Sarbiewski
Autor:
Paweł Boczkowski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Pomnik Sarbiewskiego, dzieło J. Kryńskiego. [...] (662)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto) / Maciej Sarbiewski
Autor:
Paweł Boczkowski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Pomnik M. K. Sarbiewskiego, odsłoniony w d. 5-ym lipca r. b. w kościele po-pijarskim w Warszawie. (1036)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Leszno / Jan Jonston
Autor:
Marek Trzeciakowski i M. Bańkowska
Według:

Tytuł:
"Leszno Park i pomnik J. Johnstona fot. M. Trzeciakowski M. Bańkowska 60-460 76084 barwne"
Technika:
fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
40 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Łazienki / Jan III Sobieski
Autor:
Konstanty Przykorski wg Franciszka Tegazzo na podstawie Karola Beyera
Według:

Tytuł:
"Most Sobieskiego w Łazienkach królewskich w Warszawie. (Podług fotografii Karola Beyera)."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły / Jan III Sobieski
Autor:
J. Jarmużyński
Według:

Tytuł:
"Pomnik Jana III, w kościele ks.ks. kapucynów w Warszawie. (115)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów) / Jan III Sobieski
Autor:
Julian Schübeler wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"Sobieski sadzący drzewa w Wilanowie. Kopia obrazu W. Gersona. (225)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warka / Stefan Czarniecki / Warszawa-panoramy
Autor:
Jan Styfi wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
Stefan Czarniecki w bitwie pod Warką / "Ścisnąwszy konia ostrogami, piérwszy rzucił się w nurt rzeki. (Pomysł i Rysunek Kossaka)."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Głogówek / Oberglogau / Jan II Kazimierz Waza
Autor:
Edward Gorazdowski wg Wojciecha Kossaka
Według:

Tytuł:
"Kmicic wobec Jana Kazimierza, modlącego się za ojczyznę w Kościele Głogowskim. Z powieści H. Sienkiewicza p. t.: "Potop". Rysunek Wojciecha Kossaka. 7121"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Francja / Jan II Kazimierz Waza
Autor:
Edward Gorazdowski wg Aleksandra Lessera
Według:

Tytuł:
"Królewicz Jan Kazimierz w więzieniu we Francyi. Kopia obrazu Al. Lessera, z Wystawy Obrazów Tow. Z. Szt. P. w Król. Pol. (5590)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Zaznacz wszystko