Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-kościoły / Jan II Kazimierz Waza
Autor:
Alojzy Tomaszewski prawdopodobnie wg własnego rysunku
Według:

Tytuł:
Jan Kazimierz król Polski / "JAN KAZIMIERŻ KRÓL POLSKI, dnia 15. Kwietnia r: 1656, składa przed obrazem N: PANNY w wielkim ołtarżu będącéj w Archi-Katedrze Lwowskiéj obr: łac: chorągwie na Szwedach i Turkach zdobyte. Obraz ten malowany od ręki na murze po prawéj stronie nad lożą.-"
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Chocim / Хотин / Piotr Lipski
Autor:
Aleksander Malinowski wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Piotr Lipski na harcach pod Chocimem. Kopia z akwarelli J. Kossaka, z Wystawy Obrazów A. Krywulta [...]. (6254)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Zygmunt III Waza / Kajetan Ignacy Sołtyk
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "SIGISMUNDUS III : D : G : REX POLO : ET SVE : M : D : LIT : RUS : PRUSSIÆ &"; [2] "CAIETAUNUS IGNA : SOŁTYK EPI : CRACOVIÆ DUX SEWERIÆ E : A : A : &"
Technika:
litografie na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-kościoły / Wincenty Teofil Popiel
Autor:
1) Bronisław Puc wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Konsekracya kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Warszawie. 1) Wejście J. E. ks. Arcybiskupa Popiela do nowéj świątyni. - Kazanie ks. Seroczyńskiego. 2) Widok kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła od ulicy Nowogrodzkiéj."
Technika:
drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wieliczka
Autor:
Według:

Tytuł:
Pierwsze i drugie piętro kopalni wielickich / "PIERWSZE I DRUGIE PIĘTRO KOPALNI WIELICKICH."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Ojców
Autor:
Według:

Tytuł:
"Zamek w Ojcowie."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Żółkiew / Жовква / Stanisław Żółkiewski / Jan Żółkiewski
Autor:
Władysław Bojarski
Według:

Tytuł:
"Grobowiec Stanisława i Jana Żółkiewskich, w Żółkwi. [...]"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Mikołaj Rey (Rej)
Autor:
wg Wilhem Hecht
Według:

Tytuł:
"Nikolaus Rey." / "Nikolaus Rey, nach dem Holzschnitt in seinem Werke "Der Thiergarten", von Wilhelm Hecht"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Zygmunt II August
Autor:
wg Virgil Solis
Według:

Tytuł:
"Sigismund II. August. / nach dem Stich des Virgil Solis in der k. k. Hofbibliothek zu Wien"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Łekno / Nikodem Łekiński
Autor:
wg K. J.
Według:

Tytuł:
"Nagrobek Łekińskiego w Łeknie."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Żółkiew / Жовква / Stanisław Żółkiewski
Autor:
wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Stanislaus Żołkiewski." / "Stanislaus Żołkiewski; von dessen Grabmal in der Kathedrale zu Żółkiew, von Karl Ritter von Siegl"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-Uniwersytet / Jan Kochanowski
Autor:
wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Johann Kochanowski. / nach dem Gyps=Abguß in der Universität zu Krakau, von Karl Ritter von Siegl"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-Wawel / Zygmunt II August
Autor:
wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Grabmal Siegmund II. August in der Kathedrale zu Krakau. / (der untere Theil des Doppelgrabmales)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-Wawel / Stefan Batory
Autor:
wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Grabmal des Stefan Bathory in der Kathedrale zu Krakau."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-Rynek Główny / Seweryn Boner
Autor:
wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Grabmal des Severin Boner in der Marienkirche zu Krakau."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Tarnów / Barbara Tarnowska
Autor:
wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Grabmal der Barbara Gräfin Tarnowska in der Kathedrale von Tarnów, 1521."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
August Fryderyk Moszyński
Autor:
Według:

Tytuł:
"20. August Moszyński, stolnik."
Technika:
druk wklejka na papierze wydawniczo podklejona na karton z numerem
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Adam Czartoryski
Autor:
Według:

Tytuł:
"1. Adam Ks. Czartoryski, gen. ziem podolskich."
Technika:
druk wklejka na papierze wydawniczo podklejona na karton z numerem
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Aleksander von Unruh (Unrug)
Autor:
Według:

Tytuł:
"31. Aleksander Unruh, dyrektor mennicy kr."
Technika:
druk wklejka na papierze wydawniczo podklejona na karton z numerem
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Anna Maria Wilhelmina von Unruh
Autor:
Według:

Tytuł:
"55. Pani Unruh, starościna hamersztyńska."
Technika:
druk wklejka na papierze wydawniczo podklejona na karton z numerem
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Zaznacz wszystko