Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
fotografia
Haslo:
Warszawa
Autor:
Według:

Tytuł:
[Warszawa?] Zjazd właścicieli kinoteatrów w roku 1927.
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Zamek Królewski
Autor:
Według:

Tytuł:
WARSZAWA [Ruiny kolumny Zygmunta III]
Technika:
Drzeworyt dwubarwny
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Wg Eugeniusza Małaszczyckiego
Według:

Tytuł:
"WYSTAWA SZKICÓW I OBRAZÓW J. FAŁATA. "Ruszenie niedźwiedzia". Widok ogólny wystawy. "Węglarze". "Na Polesiu". Rysunek E. Małaszczyckiego."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Wg Eugeniusza Małaszczyckiego
Według:

Tytuł:
"Z PIERWSZÉJ WYSTAWY MUZYCZNÉJ W WARSZAWIE. Instrumenta ludowe. [...]"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
60 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Drzeworytnia Władysława Bojarskiego
Według:

Tytuł:
"Z WYSTAWY STAROŻYTNOŚCI W WARSZAWIE. [...] 846"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
Według:

Tytuł:
"WNĘTRZE TEATRU "ROZMAITOŚCI" ODBUDOWANEGO PO POŻARZE. [...] 1308"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
Edward Gorazdowski
Według:

Tytuł:
"Obraz z Prologu dramatu Deotymy p. t. "Wanda i Rytygier." "Przysięgam żyć i umrzeć z kalinowym wiankiem!"...."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
Według:

Tytuł:
[Rynek Starego Miasta w alegorycznej bordiurze]
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-rezydencje
Autor:
Według:

Tytuł:
"Pałac Brühlowski od ulicy nowéj. [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa
Autor:
Drzeworytnia Jana Salomona Minheymera wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"GMACH POCZTOWY PRZY ULICY KRAKOWSKIE-PRZEDMIEŚCIE W WARSZAWIE. 582"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina (kompozycja 3 widoków)
Haslo:
Warszawa
Autor:
Walenty Ciechomski
Według:

Tytuł:
"TATTERSAL W WARSZAWIE. [...] 1307"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa
Autor:
Według:

Tytuł:
"ZWIERZYNIEC WARSZAWSKI (Widok "Bagateli" od strony ogrodu.) [...] 1414"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina / reklama
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Według:

Tytuł:
"FABRYKA MACHIN, NARZĘDZI ROLNICZYCH I WYROBÓW METALOWYCH I. ŁAWICKIEGO W WARSZAWIE, ULICA CHMIELNA NR. 64A. Kantor Główny Fabryczny, ulica Długa Nr. 23 [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina / reklama
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Według:

Tytuł:
"GŁÓWNY SKŁAD I LABORATORJUM KROPLI AMERYKAŃSKICH I ELIKSIRU OD BÓLU ZĘBÓW HIPPOLITA MAJEWSKIEGO ulica Królewska Nr. 41 dom Hrabiego L. Krasińskiego w Warszawie [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina / reklama
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Według:

Tytuł:
"DOM HANDLOWY St. Kaczkowski & Comp. skład maszyn, narzędzi rolniczych i nasion. Warsztaty Mechaniczne do reperacyi i budowy narzędzi rolniczych. Agentura Główna fabryki Clayton & Shuttleworth w Lincoln [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina / reklama
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Według:

Tytuł:
"ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY HERMANA GOLDENRINGA w Warszawie, ulica Miodowa Nr. 494 (5) obok Kościoła Przemienienia Pańskiego [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina / reklama
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Według:

Tytuł:
"FABRYKA FORTEPIANÓW MAŁECKIEGO (Dostawcy fortepianów do Konserwatoryum Muzycz. Warsz.) w Warszawie ulica Aleksandrja (na Sewerynowie) Nr. 2779 nowy 12 [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina / reklama
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Według:

Tytuł:
"FABRYKA i SKŁAD WYROBÓW STALOWYCH W. BIEŃKOWSKIEGO dawniej S-rów GERLACH, przy rogu ulicy Senatorskiej i Miodowej Nr. 496 [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina / reklama
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Według:

Tytuł:
"FABRYKA FORTEPIANÓW KRALL & SEIDLER W WARSZAWIE, Marszałkowska Nr. 67 [...]."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Według:

Tytuł:
"WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ASFALTOWE i FABRYKA TEKTUR [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Zaznacz wszystko