Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Stębark / Tannenberg / Władysław II Jagiełło
Autor:
Alojzy Tomaszewski
Według:

Tytuł:
"Krzyżacy składają u stóp Władysława Jagiełły chorągwie, naznak zupełnego poddania się."
Technika:
litografia na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Homel / Гомель / Warszawa / Józef Poniatowski
Autor:
Aleksander Malinowski
Według:

Tytuł:
"Posąg ks. Józefa Poniatowskiego, dłuta Thorwaldsena, znajdujący się w Homlu. (6815)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"Z jubileuszu fabryki Norblina i Wernera. 1) Albertyna z Norblinów Wernerowa. - 2) Teodor Werner. - 3) Ludwik Norblin. - 4) Widok fabryki Norblina i Spółki. - 5) Zabawa fabryczna na Czystém. - 6) Dary jubileuszowe. Rysował Ksawery Pillati. (3052)"
Technika:
druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Smogorzów
Autor:
wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Według:

Tytuł:
"Presbiteryum kościoła parafialnego w Smogorzewie."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Dolina Baryczy / Bartschtal
Autor:
wg fotografii Julius Hollos
Według:

Tytuł:
"Das Bartschtal. Tafel 11. Schlesien I."
Technika:
druk barwny na papierze podklejony wydawniczo na karton
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Zarzecze
Autor:
Według:

Tytuł:
"Zarzécze w Galicyi."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Przeworsk
Autor:
Według:

Tytuł:
"Nagrobek Rafała z Tarnowa, Kasztelana wojnickiego, zmarłego 1441 r. w Przeworsku."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Przeworsk
Autor:
Według:

Tytuł:
"Nagrobek w Przeworsku."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Przeworsk
Autor:
wg F. Schnage (Sznage) na podstawie Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Według:

Tytuł:
Kościół OO. Bernardynów w Przeworsku / "ZUBRZYCKI: SKARB IV. TABL. 327." "KOŚCIÓŁ OO. BERNARDYNÓW W PRZEWORSKU (W GALICJI) wedle drzeworytu Gryglewskiego [...]"
Technika:
druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Przeworsk
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Nagrobek Michała Jazłowieckiego."; [2] "Nagrobek Anny z Szamotuł Tarnowskiéj."
Technika:
litografie na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Wysoki Kościół (?) / Hochkirch
Autor:
wg fotografii Julius Hollos
Według:

Tytuł:
"Windmühle in der Ebene von Hochkirch. Tafel 15. Schlesien I."
Technika:
druk barwny na papierze podklejony wydawniczo na karton
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Czerniaków)
Autor:
Według:

Tytuł:
"Widok Czerniakowa."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Mokotów)
Autor:
Według:

Tytuł:
"Widok Królikarni pod Warszawą, własności X. Michała Radziwiłła."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Bielany)
Autor:
Według:

Tytuł:
"Bielany pod Warszawą."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-ulice
Autor:
Według:

Tytuł:
"Widok krakowskiego przedmieścia w Warszawie."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-plany
Autor:
Według:

Tytuł:
"Plan miasta stołecznego Warszawy. Kopijowany w r. 1826."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
F. Skrzymowski wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"Szpalery malowane w gabineciku króla w pałacu willanowskim."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na tincie na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wrocław / Breslau / Henryk IV Prawy
Autor:
Według:

Tytuł:
"Strona prawa grobowca Henryka Łagodnego, księcia szląskiego i krakowskiego."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Według:

Tytuł:
"Bekieszówka pod Wilnem. (Wyjątek z tomu IV. historyi Wilna J. J. Kraszewskiego.)"
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły / Aleksander Korwin Gosiewski
Autor:
Według:

Tytuł:
"Nadgrobek Aleksandra Korwina Gosiewskiego, Hetmana polnego i W. Podskarbiego W. ks. litewskiego." / Kościół św. Kazimierza w Wilnie
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Zaznacz wszystko