Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Typy polskie
Autor:
?
Według:

Tytuł:
"Ludność polska."
Technika:
Chromolitografia
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Litografia Marcina Salby
Według:

Tytuł:
[Typy polskie]
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Litografia Marcina Salby
Według:

Tytuł:
"Ein Polonischer Hofiuncker. Nobilis Polonus. 41."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Litografia Marcina Salby
Według:

Tytuł:
"Tribuni vel centurionis habitus Polonus. Signifer Polonus."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
cztery ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy polskie i inne
Autor:
H. Scheidner
Według:

Tytuł:
"1205. Zur Geschichte der Kostüme. Hundertzwölfter Bogen. Holland, Böhmen, Spanien, England, Frankreich, Polen. XVI.-XVII. Jahrhundert. 1640. Schiffersfrau aus Holland. Holländerin im Hause. Frau aus Amsterdam. Frau aus Antwerpen. 1640. Frau aus Böhmen. Frau aus Spanien. Mädchen von Prag. 1640. Noble Engländerin. Frau aus Paris. Frau aus Rouen. Frau aus Dieppe. 1590-1660. Polen."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy kolorowany w epoce
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Monogramista P.
Według:

Tytuł:
"POLKA. Karta z albumu "Les Nationalités," wydanego u F. Brockmana w Lipsku. (1910)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
60 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie (żydowskie)
Autor:
C. Müller (Drzeworytnia Wilhelm Aarland) wg Gustav Sundblad
Według:

Tytuł:
"Polnische Schnorrer. Nach der Natur in Leipzig aufgenommen von G. Sundblad."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie (żydowskie)
Autor:
C. Müller (Drzeworytnia Wilhelm Aarland) wg Gustav Sundblad
Według:

Tytuł:
"QUELQUES TYPES DE JUIFS POLONAIS."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie (żydowskie)
Autor:
Drzeworytnia Theodor Knesing wg Antoniego Kozakiewicza
Według:

Tytuł:
"Polnische Israeliten in der Synagoge. Nach dem Oelgemälde von A. Kozakiewicz."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Franz Wilhelm Obermann
Według:

Tytuł:
"Nr. 4499. Polnische Nationaltrachten."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Polska
Autor:
Th. Schlille
Według:

Tytuł:
"MAISON POLONAISE, DANS LE PARC DE L'EXPOSITION. [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie / Typy węgierskie
Autor:
Rysował i rytował Willibald Maurer
Według:

Tytuł:
"7. [Polnische und Ungarische Trachten aus der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts."]
Technika:
Litografia na tincie
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Ubiory polskie z XVI stulecia."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Ubiory polskie z końca XVII. a początku XVIII. wieku."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Według:

Tytuł:
"MIESZCZANIE. BOURGEOIS."
Technika:
Litografia kolorowana w epoce
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
["DO MOJEGO GRAJKA"]
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy polskie
Autor:
Jolifi wg Józefa Szermentowskiego
Według:

Tytuł:
[1] "PAYSAN POLONAIS."; [2] PAYSAN POLONAIS."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy polskie
Autor:
1) M. Schmidt; 2) Jan Styfi wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"UBIORY NIEWIAST POLSKICH Z XVI i XVII WIEKU. (Rysował Kossak, rytowano w drzeworytni Tygodnika.)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
A. Drążkiewicz wg Jana Nepomucena Lewickiego
Według:

Tytuł:
"UBIÓR NIEWIASTY POLSKIÉJ W WIEKU XVII. Rysował J. Lewicki, rytował Drążkiewicz w Warszawie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie
Autor:
F. H. Röber wg Jana Nepomucena Lewickiego
Według:

Tytuł:
"HUSSARZE POLSCY. (Rysował J. Lewicki, rytował H. Röber w drzeworytni "Tygodnika".)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Zaznacz wszystko