Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-Rynek / Henryk Schmitt
Autor:
Karol Neuman wg (?)
Według:

Tytuł:
"Wykłady popularne z historji porozbiorowej polskiej, Henryka Schmitta (w sali radnej ratusza lwowskiego)."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Apolonia Sierakowska i Michał Murawjow Wileński
Autor:
Karol Neuman wg ?
Według:

Tytuł:
"Sierakowska w więzieniu."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Zygmunt Sumiński
Autor:
Julian Schübeler wg Józefa Buchbindera na podstawie fotografii J. Kostki i Ludwika Mulerta
Według:

Tytuł:
"Zygmunt Sumiński. Podług fotografii Kostki i Mulerta w Warszawie. (699)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
130 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Rościszewo / Helena Hempel
Autor:
Julian Schübeler wg Bolesława Syrewicza
Według:

Tytuł:
"Pomnik cztéroletniéj Heleny Hemplówny, z marmuru kararyjskiego, ustawiony w kościele parafialnym w Rościszewie (gub. płocka). Dzieło Bolesława Syrewicza. 274"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Antoni Stanisławski
Autor:
Julian Schübeler i Jan Styfi wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
Antoni Stanisławski / "ANTONI STANISŁAWSKI. 1232"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Fryderyk Chopin
Autor:
Józef Holewiński wg Antoniego Kolberga
Według:

Tytuł:
Fryderyk Chopin / "FRYDERYK CHOPIN. Jedyny portret malowany z natury przez Antoniego Kolberga w r. 1847 w Paryżu. Rytował J. Holewiński."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Fryderyk Chopin
Autor:
Józef Holewiński na podstawie Luigi Isler
Według:

Tytuł:
"Fryderyk Szopen. (Podług kamei, wyrzeźbionéj w Paryży.) (5570)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Józef Kowalewski
Autor:
Józef Holewiński na podstawie fotografi Jana Mieczkowskiego
Według:

Tytuł:
"Józef Kowalewski. Podług fotografii J. Mieczkowskiego. (5027)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Gustaw Zieliński
Autor:
Józef Holewiński na podstawie fotografii Waleriana Twardzickiego
Według:

Tytuł:
"Gustaw Zieliński. (Podług fotogrammu W. Twardzickiego.) (6146)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
130 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Roman Sanguszko
Autor:
Józef Holewiński na podstawie fotografii Walerego Rzewuskiego
Według:

Tytuł:
"Ś. p. Roman ks. Sanguszko. Podług fotogramu Rzewuskiego w Krakowie. (5927)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Karol Kucz
Autor:
Józef Holewiński
Według:

Tytuł:
Karol Kucz / "Ś. p. KAROL KUCZ."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Józef Spleszyński
Autor:
Józef Holewiński
Według:

Tytuł:
"Ś. p. Józef Spleszyński. Superintendent K. E. R. w Kr. P. (5787)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
130 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Izaak Kramsztyk
Autor:
Józef Holewiński
Według:

Tytuł:
"Izaak Kramsztyk. (5973)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Bronisław Zaleski
Autor:
Józef Holewiński
Według:

Tytuł:
"Bronisław Zaleski. (5574)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
130 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Teodor Tripplin
Autor:
Jan Styfi wg Ksawerego Pillatiego na podstawie fotografii Aleksandra Karoli i Maurycego Puscha
Według:

Tytuł:
"Dr. TEODOR TRIPPLIN. Z fotografii Karoli'ego i Puscha [...] 652"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
portret Teodor Tripplin / portret Stanisław Chomętowski
Autor:
Jan Styfi wg Ksawerego Pillatiego na podstawie fotografii 1) Aleksandra Karoli i Maurycego Puscha; 2) wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
Teodor Tripplin / Stanisław Chomętowski / [1] "Dr. TEODOR TRIPPLIN. Z fotografii Karoli'ego i Puscha [...] 652"; [2] "Dr. STANISŁAW CHOMENTOWSKI. Z fotografii Brandla [...] 653"
Technika:
drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Stanisław Moniuszko
Autor:
Jan Styfi wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"Stanisław Moniuszko. (6912)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Aleksander Przezdziecki
Autor:
Jan Styfi wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"Aleksander Przezdziecki. (2091)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły / Kazimierz Brodziński
Autor:
Jan Styfi wg Franciszka Tegazzo
Według:

Tytuł:
Pomnik K. Brodzińskiego / "POMNIK K. BRODZIŃSKIEGO w kościele pp. wizytek w Warszawie. (Rysował z oryginału Tegazzo)."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
portret Antoni Moszyński
Autor:
Jan Styfi i Andrzej Zajkowski
Według:

Tytuł:
"Ksiądz Antoni Nałęcz Moszyński. (3598)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Zaznacz wszystko