"Krzyżacy składają u stóp Władysława Jagiełły chorągwie, naz...
"WIDOK STAREGO MIASTA W WARSZAWIE. (Rysował z natury Kozarsk...