"PRZEWOŻENIE CHORYCH ZE SZPITALA DZIECIĄTKA JEZUS DO ZAKŁADU...
"KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W POŁTAWIE. Podług fotografii Chmielewsk...