"Pożar przy Ulicy Łuckiéj. Rysował Józef Eismond. (6543)"
"König Kazimir Jagiellonczyk."