"Medaille aus die Gründung des Ossolińskischen National-Inst...
"WYSTAWA ROLNICZO-PRZEMYSŁOWA W WARSZAWIE. I. Pawilon Fabryk...