Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09689
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"ZUBRZYCKI: SKARB III. TABL. 239. WYSTAWA PRZEDNIA KOŚCIOŁA ŚW. MIKOŁAJA W WILNIE ZE SZCZYTEM O WNĘKACH STYLU NADWIŚLAŃSKIEGO. Na wieżyczce ślad sygnaturki. TABL. 239"
Autor/Author:Wg Józefa Czechowicza
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie: "[...] Czechowicz (?) 1873".
Technika/Technique:Druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:211x171 (tablica 379x282) mm.
Stan/Condition:Ilustracja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia marginesów tablicy bez szkody dla kompozycji.
Datowanie/Dating:1911
Pochodzenie/Origin:Z: Jan Sas Zubrzycki: Skarb architektury w Polsce. T. 3. Kraków: nakład własny, [1911] (całość t. 1-4 wydano w latach 1909-1916) tablica nr 239.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Kościół rzymskokatolicki p. w. św. Mikołaja, gotycki, zbudowany 1387, przebudowany 1514, w końcu XVI w., w 2. poł. XVIII w. i 1. poł. XIX w., budowla trójnawowa, halowa; zob. Rąkowski 1999 ss. 332-333.
Cena/Price:90
Numer katalogowy/Number:i09689
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / table (figure) / Druck