Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09699
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"ZUBRZYCKI: SKARB III. TABL. 249. KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKI WE LWOWIE [...] Na przedzie kolumna św. Krzysztofora. Rysunek Jana Matejki. (Kłosy, r. 1872)."
Autor/Author:[Piotr Dyamentowski na podstawie Jana Matejki]
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie: "P. DYAMENTOWSKI".
Technika/Technique:Druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:218x156 (tablica 379x282) mm.
Stan/Condition:Ilustracja w dość ładnym stanie, nieznaczne uszkodzenia i zabrudzenia marginesów tablicy bez szkody dla kompozycji.
Pochodzenie/Origin:Z: Jan Sas Zubrzycki: Skarb architektury w Polsce. T. 3. Kraków: nakład własny, [1911] (całość t. 1-4 wydano w latach 1909-1916) tablica nr 249.
Inf. o Autorze/Information about an Author:P. Dyamentowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1871-1878, rytujący dla "Kłosów" i "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. SAP t. 2 s. 134.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, dobra jakość druku na papierze kredowym. Widok katedry ormiańskiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (ul. Ormiańska 7) we Lwowie. Świątynia nie jest jednolita stylowo, składa się z 3 części pochodzących z różnych okresów historycznych, część najstarsza 1356-1363, część środkowa z XVII w., potem gruntownie przebudowana i barokoizowana ok. 1723, następnie 1908, wnętrza wystrój z międzywojnia; zob. Tokarski 2000 t. 1 ss. 96-99.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i09699
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry kościoły, etnografia armenica / architecture cathedrals/cathedral churches/church, ethnography / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen/Kirche, Etnographie / table (figure) / Druck