Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09717
Typ/Type:dwie ilustracje (druki) na jednej tablicy
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Rynek Główny / Golub-Dobrzyń
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie) / powiat Golub-Dobrzyń województwo kujawsko-pomorskie (toruńskie)
Tytuł/Title:"ZUBRZYCKI: SKARB III. TABL. 269. [1] WIDOK SUKIENNIC W KRAKOWIE OD STRONY PÓŁN. - WSCH. [...]. [2] SZCZĄTKI ZAMKU W GOŁĘBIU (GOLUB) NAD DRWĘCĄ. XV. w. [...]"
Sygnatura/Signature:Ilustracje niesygnowane
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 83x140 mm (kompozycja); 2) 116x140 mm (kompozycja); 379x282 mm (tablica)
Stan/Condition:Ilustracje w dość ładnym stanie, nieznaczne uszkodzenia marginesów w tym przedarcie prawego marginesu tablicy bez szkody dla kompozycji
Datowanie/Dating:1911
Pochodzenie/Origin:Z: Jan Sas Zubrzycki: Skarb architektury w Polsce. T. 3. Kraków: nakład własny, [1911] (całość t. 1-4 wydano w latach 1909-1916) tablica nr 269
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, dobra jakość druku na papierze kredowym. Sukiennice, pierwotnie gotyckie, z ca połowy XIV w. i XIV/XV w., przebudowane na renesansowe ca 1557-1559, przekształcane 1599-1602, rozbudowane w duchu neogotyku 1875-1879 w formie długiej hali z dwoma rzędami kramów, z renesansową salą na pietrze i takimiż loggiami przy krótszych bokach, zwieńczona wysoką grzebieniastą attyką; zob. Atlas zabytków ss. 527-528 z ilustracją
Cena/Price:80
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/Pomorze/Ziemia Chełmińska/Kulmerland/Culmerland/Westpreußen/Landkreis Briesen
Numer katalogowy/Number:i09717
Kategorie tematyczne/Categories:architektura hale targowe rynki zamki / architecture castles/castle market halls/market hall market squares/market square / Architektur Burgen/Burg Markthallen/Markthalle Ringe/Ring / table (figure) / Druck