Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09721
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Drohobycz / Дрогобич
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Drohobycz województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"ZUBRZYCKI: SKARB III. TABL. 274. SZCZEGÓŁ Z CERKWI ŚW. JERZEGO W DROHOBYCZU [...] Wedle akwareli arch. J. S. Z. [...]
Autor/Author:wg Jana Sas Zubrzyckiego
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie: "JSZ 909"
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:211x139 (tablica 379x282) mm
Stan/Condition:Ilustracja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia marginesów tablicy bez szkody dla kompozycji
Datowanie/Dating:1911
Pochodzenie/Origin:Z: Jan Sas Zubrzycki: Skarb architektury w Polsce. T. 3. Kraków: nakład własny, [1911] (całość t. 1-4 wydano w latach 1909-1916) tablica nr 274
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, dobra jakość druku na papierze kredowym.
Cena/Price:80
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i09721
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie / architecture Orthodox churches/Orthodox church / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / table (figure) / Druck