Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09761
Typ/Type:trzy ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kielce
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo świętokrzyskie (kieleckie)
Tytuł/Title:"KIELCE. I. Ratusz i rynek. II. Kollegiata i dzwonnica. III. Kollegiata, front. (1646-48)"
Autor/Author:1) Andrzej Zajkowski; 2) Stanisław Holc; 3) Bronisław Puc; wszystkie ryciny wg Adolfa Kozarskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "A. Zajkowski"; 2) "S. Holc"; 3) "B. Puc"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 84x171; 2) i 3) po 94x140 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 269 z 25.08.1870 s. 116
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Andrzej Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142. 2) Stanisław Holc (zm. przed 1890) rysownik, przede wszystkim drzeworytnik warszawski czynny w latach 1868-1884, współpracował z "Kłosami" (prace 1868-1872, 1875) i "Biesiadą Literacką" (1875, 1883, 1884), prace w albumie: Jan Łoski: Jan Sobieski [...] Warszawa 1883, autor kilkudziesięciu drzeworytów; zob. SAP t. 3 ss. 96-97 i uzupełniająco Rudniewska (Słownik) ss. 52-53, materiały własne. 3) Bronisław Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-do ok. 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878 r.); zob. SAP t. 8 ss. 126-127.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22178; 22170
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "R.." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 3 ss. 12-13. Autorstwo Adolfa Kozarskiego ustalono o spis treści półrocznika. Kościół katedralny Wniebowzięcia NMP, wczesnobarokowy, 1632-35, z wykorzystaniem murów kościoła z 1171, rozbudowanego XVI w., rozbudowany o kaplice 1719-26; zob. Atlas zabytków s. 481 z ilustracją.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i09761
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły ratusze rynki wielowidokowe, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church market squares/market square multi-view town halls/town hall / Architektur Kirchen/Kirche Rathäuser/Rathaus Ringe/Ring mit vielen Ansichten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich