Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09970
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-typy warszawskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Handlarze uliczni warszawscy / "HANDLARZE ULICZNI WARSZAWSCY. Rysował Lewicki, rytowano w drzeworytni Tygodnika."
Autor/Author:Ryszard Rutkowski wg Jana Nepomucena Lewickiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "R. RUTKOWSKI. SC" i "J. Lewicki"; 2) "J. LEWICKI"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 127x120 mm (kompozycja), 2) 128x123 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w stanie więcej niż dobrym; rycina 1) lewy margines kompozycji podklejony pergaminem; rycina 2) z nieznaczną plamką, obie ryciny z bardzo nieznacznymi praktycznie niewidocznymi przekłuciami karty i ze słabo widoczną wydawniczą wadą na górnym marginesie - śladem odbicia sąsiedniej ryciny podczas druku
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 37 z 9.06.1860 s. 336
Inf. o Autorze/Information about an Author:R. Rutkowski (Rudkowski) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1860-1861 i rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" (później jedynie jedna praca w 1868 zamieszczona w "Opiekunie Domowym"), znany jedynie z niewielkiej ilości wykonanych drzeworytów, w dniu 19.09.1863 w Warszawie brał udział w zamachu na namiestnika Królestwa Polskiego hr. Fiodora Berga; zob. Opałek 1949 s. 62 i obszerniej Rudniewska (Słownik) s. 116 (oraz Włodzimierz Kalicki: Sztyletnicy "małego Robespierre'a". Historia z powstania styczniowego. w: Gazeta Wyborcza 30.05.2016)
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 8979
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst (skan). Bardzo rzadka rycina. Wg tekstu rycina 1) przedstawia sprzedawcę cebuli (cebularza, zwykle z Podola lub okolic Warszawy) oraz sprzedawcę kołder letnich ("Andrychowiaka"), zaś rycina 2) sprzedawcę orzechów włoskich ("Jarosławiaka") oraz sprzedawczynię garnków i innej ceramiki z okolic Iłży
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i09970
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia typy ludowe, zawody i zajęcia sprzedawca obnośny i obwoźny / ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich