Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10004
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-typy warszawskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:""Z PIERWSZYM ŚNIEGIEM W ALEJE!" Rysunek oryginalny St. Wolskiego. (1418)"
Autor/Author:wg Stanisława Wolskiego
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie: "St. Wolski 1886"
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:243x288 mm
Stan/Condition:Ilustracja w ładnym stanie, bardzo nieznaczna słaba rdzawa plama w kompozycji
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 206 (1418) z 11.12.1886 s. 381
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 18684
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Aleje Ujazdowskie.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10004
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ulice, etnografia typy, zawody i zajęcia dorożkarz / architecture streets/street, ethnography types/type, jobs and professions/job and occupation / Architektur Straße, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Typen/Typ / table (figure) / Druck