Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10015

Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-typy warszawskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Służący warszawscy. Stangreci. Stróż / [1] "SŁUŻĄCY WARSZAWSCY. STANGRECI."; [2] "SŁUŻĄCY WARSZAWSCY. STRÓŻ."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 119x94 mm (kompozycja); 2) 120x94 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 403 z 7.07.1867 s. 284
Literatura/Literature:Grajewski 1972 (?)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z obszernym tekstem w kserokopii autorstwa Wacława Szymanowskiego. Spis treści pólrocznika nie podaje autora rysunków wg których wykonano ryciny
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10015
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy, zawody i zajęcia dozorca, stróż wozak, woźnica, furman, stangret, czumak, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography types/type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Typen/Typ / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich