Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10015
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-typy warszawskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "SŁUŻĄCY WARSZAWSCY. STANGRECI."; [2] "SŁUŻĄCY WARSZAWSCY. STRÓŻ."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 119x94, 2) 120x94 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 403 z 7.07.1867 s. 284.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 (?).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny fragment tekstu autorstwa Wacława Szymanowskiego.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10015
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy, zawody i zajęcia dozorca, stróż wozak, woźnica, furman, stangret, czumak / ethnography types/type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Typen/Typ / wood-engraving / Holzstich