Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10019
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-typy warszawskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"WARSZAWA. Przy Wodociągu. (5188)"
Autor/Author:Wg Stanisława Witkiewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana nieczytelnie na płycie.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:164x234 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 705 z 2.01.1879 s. 13.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 18260.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo S. Witkiewicza ustalono w oparciu o spis treści półrocznika.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10019
Kategorie tematyczne/Categories:architektura inne obiekty obiekty użyteczności publicznej, etnografia typy / architecture other objects/other object, ethnography types/type / Architektur /andere Objekte/anderer Objekt, Etnographie Typen/Typ / wood-engraving / Holzstich