Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10031
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto) / Maciej Sarbiewski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Pomnik M. K. Sarbiewskiego, odsłoniony w d. 5-ym lipca r. b. w kościele po-pijarskim w Warszawie. (1036)"
Autor/Author:Paweł Boczkowski wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: monogram łączony "BP" i "P. BUCZKOWSKI" [!]
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:286x193 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1888
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 289 (1501) z 14.07.1888 s. 21
Inf. o Autorze/Information about an Author:Paweł Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką"; zob. SAP t. 1 s. 192
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 8321
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Pomnik nagrobny autorstwa Jana Kryńskiego z około 1885 umieszczony w kościele jezuitów na Starym Mieście w Warszawie, zniszczony 1944, zachowane jedynie popiersie. Kościół Matki Bożej Łaskawej (jezuitów, Stare Miasto ul. Świętojańska 10) w zespole klasztornym jezuitów powstały 1609-1626, kościół jednonawowy, zespół odbudowany 1950-1957 po doszczętnym zburzeniu w 1944; zob. Atlas zabytków s. 306. - Maciej Kazimierz Sarbiewski (24.02.1595 Sarbiewo pow. Płońsk - 2.04.1640 Warszawa) jezuita, poeta, teoretyk literatury, kaznodzieja króla Władysława IV Wazy. Ukończył kolegium jezuickie w Pułtusku, następnie kolegium w Braniewie, debiutował jako poeta 1617, potem studiował w Wilnie i Rzymie, światowej sławy poeta nowołaciński; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 35 ss. 179-184
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/jezuici/[portret:Sarbiewski Maciej]
Numer katalogowy/Number:i10031
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza pomniki, portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska literaci - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich