Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10032
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto) / Jan Tarło
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Pomnik Jana Tarły, w kościele księży pijarów w Warszawie / "POMNIK JANA TARŁY, W KOŚCIELE KSIĘŻY PIJARÓW W WARSZAWIE. (Rysował z natury Tegazzo)."
Autor/Author:wg Franciszka Tegazzo
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "F"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:263x165 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1865
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 280 z 4.02.1865 s. 40
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 20989
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Dość rzadka rycina. Symboliczny pomnik nagrobny (kenotaf) Jana Tarły (faktycznie pochowany w kościele w Opolu Lubelskim), pierwotnie w kościele o.o. pijarów, obecnie w nawie bocznej kościoła Matki Bożej Łaskawej w Warszawie (jezuitów), pomnik z lat 1752-1753, pomnik powstał w pracowni Jana Jerzego Pierscha. Pomnik przenoszony, zniszczony w czasie II wojny światowej, zrekonstruowany 2010. - Jan Tarło (ca 1684 - 5.01.1750 Opole Lubelskie) generał-lejtnant wojsk koronnych, podstoli litewski 1715, wojewoda lubelski 1719-1736, generał ziem podolskich 1728, wojewoda sandomierski 1736, stronnik Stanisława Leszczyńskiego 1733-1736, przywódca partyzantki konfederacji dzikowskiej; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 52 ss. 288-298
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Tarło Jan]
Numer katalogowy/Number:i10032
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza pomniki, portrety polskie okres postacie 18 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody urzędnicy - Polska wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich